Święci i błogosławieni

Nasi Święci to strona poświęcona świętym i błogosławionym Kościoła katolickiego, na której znajdują się przede wszystkim żywoty i modlitwy. Ponadto można znaleźć tu ryciny i fotografie, w tym fotografie relikwii wraz z certyfikatami, oraz zapalić świeczkę świętym i błogosławionym z prośbą o wstawiennictwo u Boga.

Żywoty opracowałem głównie na podstawie dwóch źródeł. Po pierwsze – “Żywotów Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin” ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza [Wydawnictwo: Zakład katolickich wydawnictw i drukarnia J. Steinbrenera “Marja wspomożenia”, Warszawa 1931]. Po drugie – “Skarbca Świętych Pańskich. Żywoty Świętych na wszystkie dni w roku, z dodaniem krótkich nauk i modlitw. Ozdobione rycinami na każdy dzień” oprac. przez ks. dr. Wojciecha Galanta [Wydawnictwo: Katolickie Dumowe rozpowszechnianie Kżążek Ferdynand Studt, Dysseldorf 1910].

Informacje o naszych świętych i błogosławionych uzupełniłem obszernymi modlitewnikami oraz bogatą obudową fotograficzną. Dlatego mam nadzieję, że każdy odwiedzający www.nasiswieci.com otrzyma jak najpełniejszą informację o coraz częściej odchodzących w zapomnienie osobistościach Kościoła.

Świętych i błogosławionych są tysiące, dlatego musiałem dokonać trudnego wyboru. Jako pierwszą zaprezentowałem Matkę Bożą Niepokalaną – patronkę Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (zwaną oo. Bernardynów), która jest częścią Zakonu Braci Mniejszych, założonego przez św. Franciszka z Asyżu. Następnie przybliżyłem postać św. Józefa – Oblubieńca NMP. Kolejne podstrony poświęciłem świętym i błogosławionym zakonu serafickiego.

Pragnę wyrazić nadzieję, że niniejsza strona pozwoli wielbić Boga w Niebie, oddawać cześć świętym i błogosławionym, wzywać ich pomocy i naśladować w cnotach.

Z darem modlitwy
o. Dobromił Maria Godzik OFM
Animator Kultu Świętych i Błogosławionych Prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP
Bernardyni

Modlitewniki

Modlitewniki zawierają litanie, koronki, nowenny, rozważania, responsoria i modlitwy codzienne.

Modlitwa codzienna

Modlitwa to zwracanie się do Boga, bezpośrednio lub przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, z wyznaniem wiary, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą. Teksty modlitewne zazwyczaj mają ustaloną formę. Modlitwa codzienna może jednak przybrać kształt spontanicznej i niepowtarzalnej rozmowy z Bogiem, tym szczerszej i prawdziwszej, im z głębszych pokładów naszej kruchości i niedoskonałości płynącej.

Litania

Litania to modlitwa wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych. Może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej modlący odpowiadają formą błagalną Kyrie eleison czy „Panie zmiłuj się”.

Koronka – utkana z modlitw

Koronka polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw. Koronką nazywamy również sam sznur paciorków, służący do odmawiania określonych modlitw, z jakich składa się dana koronka. Najczęściej jest to różaniec.

Jedną z zamieszczonych w modlitewnikach koronek jest Koronka do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wywodzi się od św. Jana Berchmansa, jednak modlitwę tę odmawiało i propagowało wielu świętych.

Nowenna

Nowenna to cykliczne (odprawiane przez kolejnych dziewięć dni) nabożeństwo w Kościele katolickim lub prywatna  modlitwa. Nowenny zazwyczaj poprzedzają większe święto lub uroczystość.

Responsorium – modlitwa śpiewana

Responsorium to krótka modlitwa wykonywana w formie śpiewanej: solista śpiewa/czyta partie, a wierni przeplatają je refrenem.

Niech ten zbiór modlitw będzie pokarmem dla dusz naszych. Niech pozwoli wielbić Boga w Niebie, oddawać cześć świętym i błogosławionym, odnaleźć ukojenie w trudach naszego życia i dostąpić łask, o które prosimy.

Święci

W Piśmie Świętym pojęcie święci używane jest w odniesieniu do osób żyjących postępujących zgodnie z naukami Boga. Natomiast w Kościele katolickim święci to osoby, które po śmierci przebywają w Niebie, oraz osoby kanonizowane (oficjalnie ogłoszone świętymi).

Należy pamiętać, że każdy święty odznacza się cnotami heroicznymi. Za jego przyczyną musiał się wydarzyć uznany przez Kościół cud (za wyjątkiem męczenników). Do 1983 roku wymagano trzech cudów. Dopiero Jan Paweł II opublikował dokumenty, w oparciu o które do ogłoszenia kogoś błogosławionym i świętym wymagany jest jeden cud (na każdym etapie po jednym).

Święci – pośrednikami i orędownikami

Święci są patronami osób, zawodów, miast i państw. Chronią, opiekują się, patronują, wstawiają się za nami, dają przykład, służą za przewodników, użyczają swego imienia, mnożą cuda. Mają prawo do publicznego kultu. Są pośrednikami i orędownikami u Boga. Dlatego można się do nich zwracać z prośbami i ofiarami, by pozyskać za ich wstawiennictwem pomoc i łaski u Ojca Niebieskiego.

Ilu jest świętych?

Ich poczet jest olbrzymi. Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych m.in. dlatego, że w pierwszych wiekach uprawnienia do ogłaszania świętymi miał każdy biskup, kreowała zatem świętych tradycja ludowa albo lokalna. Dopiero od końca XII w. święci podlegają inwestyturze papieskiej (kanonizacji).

Wszyscy Święci

Świętych znanych i nieznanych wspominamy 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych. Świętowanie 1 listopada rozpoczęto najprawdopodobniej w 741 roku w Rzymie. Papież Grzegorz III ufundował oratorium w Bazylice św. Piotra ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. W dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać w tym oratorium modlitwy do Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada.

W 935 roku papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną uroczystość Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele.

Kult świętych przez stulecia ulegał zmianom. Niegdyś bardzo popularni święci niestety bywają stopniowo zapominani, a w ich miejsce pojawiają się nowi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znaleźli czas na poznanie lub przypomnienie żywotów świętych oraz na modlitwę.

Każda strona o świętym zawiera żywot, najważniejsze daty (w tym wspomnienie), naukę oraz modlitwę. Następnie na stronie zamieszczone są linki do modlitewnika, do relikwii (przy których można zapalić świeczkę) oraz do innych stron internetowych poświęconych danemu świętemu, w tym do filmów. Na końcu można odnaleźć malarskie i graficzne wizerunki świętych.

Niech ta strona przyczyni się do odrodzenia i ożywienia pamięci i czci naszych świętych.

Błogosławieni i Słudzy Boży

W Kościele katolickim mianem błogosławieni określa się osoby, które za życia odznaczały się szczególnym cnotami. Błogosławieni to również ci, którzy z powodu swej religijności ponieśli śmierć męczeńską i zostali beatyfikowani przez papieża.

Określenie Sługa Boży (łac. Servus Dei) stosuje się w odniesieniu do osób otoczonych kultem prywatnym, wobec których toczy się proces beatyfikacyjny. Najpierw Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych musi pozytywnie ocenić życie i cnoty kandydata. Następnie kandydaturę zatwierdza papież. Zostaje ogłoszony dekret o heroiczności cnót Positio super virtibus i zmarłemu przysługuje wówczas tytuł “Czcigodny Sługa Boży”.