Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia, za pośrednictwem strony, świeczki przy figurze NMP Niepokalanej oraz przy relikwiach Świętych i Błogosławionych.

Modlitwy w przesłanych intencjach będą odprawiane w każdą środę.

Modląc się, odtwórz film z palącymi się świecami.

Matce Bożej Niepokalanej

Matce Bożej Skępskiej Brzemiennej

Św. Józefowi

Św. Franciszkowi

Św. Klarze

Św. Antoniemu

Św. Bernardynowi

Św. Janowi Kapistranowi

Św. Janowi z Dukli

Św. Szymonowi z Lipnicy

Bł. Władysławowi z Gielniowa

Bł. Anastazemu Pankiewiczowi

O. Rafałowi z Proszowic

Świętemu/Błogosławionemu