Święci

W Piśmie Świętym pojęcie święci używane jest w odniesieniu do osób żyjących postępujących zgodnie z naukami Boga. Natomiast w Kościele katolickim święci to osoby, które po śmierci przebywają w Niebie, oraz osoby kanonizowane (oficjalnie ogłoszone świętymi).

Należy pamiętać, że każdy święty odznacza się cnotami heroicznymi. Za jego przyczyną musiał się wydarzyć uznany przez Kościół cud (za wyjątkiem męczenników). Do 1983 roku wymagano trzech cudów. Dopiero Jan Paweł II opublikował dokumenty, w oparciu o które do ogłoszenia kogoś błogosławionym i świętym wymagany jest jeden cud (na każdym etapie po jednym).

Święci – pośrednikami i orędownikami

Święci są patronami osób, zawodów, miast i państw. Chronią, opiekują się, patronują, wstawiają się za nami, dają przykład, służą za przewodników, użyczają swego imienia, mnożą cuda. Mają prawo do publicznego kultu. Są pośrednikami i orędownikami u Boga. Dlatego można się do nich zwracać z prośbami i ofiarami, by pozyskać za ich wstawiennictwem pomoc i łaski u Ojca Niebieskiego.

Ilu jest świętych?

Ich poczet jest olbrzymi. Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych m.in. dlatego, że w pierwszych wiekach uprawnienia do ogłaszania świętymi miał każdy biskup, kreowała zatem świętych tradycja ludowa albo lokalna. Dopiero od końca XII w. święci podlegają inwestyturze papieskiej (kanonizacji).

Wszyscy Święci

Świętych znanych i nieznanych wspominamy 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych. Świętowanie 1 listopada rozpoczęto najprawdopodobniej w 741 roku w Rzymie. Papież Grzegorz III ufundował oratorium w Bazylice św. Piotra ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. W dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać w tym oratorium modlitwy do Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada.

W 935 roku papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną uroczystość Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele.

Kult świętych przez stulecia ulegał zmianom. Niegdyś bardzo popularni święci niestety bywają stopniowo zapominani, a w ich miejsce pojawiają się nowi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znaleźli czas na poznanie lub przypomnienie żywotów świętych oraz na modlitwę.

Każda strona o świętym zawiera żywot, najważniejsze daty (w tym wspomnienie), naukę oraz modlitwę. Następnie na stronie zamieszczone są linki do modlitewnika, do relikwii (przy których można zapalić świeczkę) oraz do innych stron internetowych poświęconych danemu świętemu, w tym do filmów. Na końcu można odnaleźć malarskie i graficzne wizerunki świętych.

Niech ta strona przyczyni się do odrodzenia i ożywienia pamięci i czci naszych świętych.