Święty Józef Oblubieniec Maryi

Święty Józef Oblubieniec Maryi: żywot, modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa, zapal świeczkę przy relikwiach.

Żywot

Urodził się w Betlejem jako potomek kró­lewskiego rodu Dawidowego. Ród ten zubożał już od dłuższego czasu i Józef był biedny tak bardzo, że musiał zarabiać na życie pracą ciesielską. Żyła wówczas panienka czysta i skromna, Maryja, o której rękę wielu się starało. Postanowiono rozstrzygnąć rzecz losem tak, iż ten pojmie Maryję, którego laska zazieleni się przez noc. Laska Józefa okryła się przez noc świeżymi liśćmi, on został więc oblubieńcem Maryi.

Józef żył z Maryją w czystości; gdy więc spo­strzegł, że Maryja jest pobłogosławiona i ma powić dziecię, zaniepokoił się i podejrzenie wkradło się do jego serca. W dobroci swej nie chciał nara­żać Maryi na karę, ale postanowił opuścić ją po­tajemnie. Pojawił mu się jednak Anioł i odkrył mu cudowną tajemnicę Wcielenia Chrystusa. Józef został uspokojony i uszczęśliwiony, a gdy Dzieciątko Jezus przyszło na świat, był Mu naj­czulszym i najtroskliwszym ojcem. Cała Rodzina święta żyła w anielskiej zgodzie i pokoju w Na­zarecie. Licząc 70 lat, zmarł Józef śmiercią błogą na rękach Jezusa i Maryi 19 marca. Wzy­wamy go dlatego jako patrona szczęśliwej śmierci. Grób jego znajduje się w Dolinie Jozafata. Ciała samego nie odnaleziono nigdy; jedynymi relikwiami po św. Józefie są cząstki odzienia i pierścień ślubny. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem mło­dzieńców, małżonków, sierot, robotników, w szcze­gólności cieślów (8 grudnia 1870).

Nauka

Święty Józef już tu na ziemi dostąpił szczęścia, że mógł obcować ze Zbawicielem, piastować Go, a nawet był Jego opiekunem, czyli zastępował samego Boga Ojca. Święty będący w takiej łasce ma też u Boga wiele znaczenia i może u Jezusa wszystko wyprosić. Jezus tu na ziemi był mu “posłuszny” i kochał go, czyż by teraz w Niebie miało się to odmienić? Święta Teresa pisze: “Obrałam sobie świętego Józefa za patrona i do niego uciekam się we wszystkich sprawach. Nie przypominam sobie, abym kiedy Boga przez jego przyczynę o co prosiła, a nie została wysłuchana. Nie znałam też żadnego czciciela świętego Józefa, który by nie robił znacznych postępów w cnotach. Jego przyczyna u Boga jest cudowna dla wszystkich, którzy się do niego z ufnością udają. Bóg udzielił innym Świętym moc przybywania nam z pomocą w niektórych przypadkach, święty Józef ma zaś tę moc, że może nam dopomóc we wszystkich okolicznościach naszego życia. Powinniśmy wzywać świętego Józefa zwłaszcza jako patrona konających, aby nam wyprosił śmierć szczęśliwą i lekkie skonanie. Miejmy często na ustach słodkie Imiona: Jezus, Maryja, Józef! “Postanowił go panem domu swego i książęciem wszystkiej dzierżawy swojej” (Ps. 104,21).
Urodzony dla nieba 19 marca. Żył 70 lat.

Wspomnienie: 19 marca.

Patron: Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem młodzieńców, małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, w szczególności cieślów, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

W ikonografii – św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.

Modlitwa

Prosimy Cię, Panie, o pomoc i łaskę przez zasługi Oblubieńca Twej świętej Rodzicielki, abyśmy, czego własnemi zasługami dostąpić nie możemy, za przyczyną jego od Ciebie miłościwie otrzymywali. Amen.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi Oblubieńca Twej Najświętszej Rodzicielki pomocy doznali, iżbyśmy, czego my sami uprosić nie możemy, za Jego przyczyną otrzymali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Pas utkany przez Maryję

W kościele Matki Bożej w Joinville-le-Pont w Szampanii, zobaczyć można przepiękny relikwiarz ze złota i kryształu, we wnętrzu którego na specjalnej tubie owinięto starożytny pas, należący według tradycji do św. Józefa. Pas utkać miała własnoręcznie Maryja. Po śmierci męża zachowała go na pamiątkę, następnie przekazała św. Janowi, Ewangeliście, który opiekował się nią jak własną matką, po wniebowstąpieniu Chrystusa. Tradycja mówi, iż Jan przekazał go swoim uczniom, a oni swoim. W 1252 r. relikwię pasa św. Józefa przywiózł do Francji z Palestyny niejaki Jean, pan Joinville, uczestnik krucjat i historyk. Jean nie przekazał relikwii żadnej z szampańskich świątyń, ale umieścił ją w swoim zamku w Joinville. Relikwia przechowywana była tam przez jego potomków aż do czasów Rewolucji Francuskiej. Pas, a właściwie jego fragmenty (zabezpieczone specjalnym pokrowcem) utkany jest z przędzy lub kory. Ma szarobrązowy kolor, około metra długości i klamrę z kości słoniowej. Niestety nic nie wiadomo na temat jego wieku.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony:

Relikwie Pasa św. Józefa: http://blog.croix-glorieuse.org/les-reliques-de-saint-joseph

https://www.hemis.fr/image-photo/2069128/france-haute-marne-joinville-eglise-notre-dame-ceinture-saint-joseph-rapportee-palestine-jean-joinville.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ceinture_de_Saint_Joseph_Reliquaire_Joinville_251008_1.jpg

Église Notre-Dame de Joinville – miejsce przechowywania relikwii św. Józefa

https://fr.geneawiki.com/index.php?title=%C3%89glise_Notre-Dame_de_Joinville&mobileaction=toggle_view_mobile

Narodowe Sanktuarium św. Józefa
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/

Święty Józefie, mężu Najświętszej Maryi Panny
http://religion-orthodoxe.eu/article-saint-joseph-epoux-de-la-tres-sainte-vierge-marie-mere-de-notre-seigneur-jesus-christ-ier-siecle-69739837.html

To było niezwykle gorące lato w Cotignac – 7 czerwca 1660 roku
https://deon.pl/wiara/duchowosc/o-tym-objawieniu-swietego-jozefa-na-pewno-nie-slyszales,431753

Skarby Kościoła św. Józef

Święty Józef z Cotignac | Ks. Dariusz Dąbrowski Cor

Niezwykły cud, jaki dokonał św. Józef w sanktuarium pompejańskim

Litania do św. Józefa