Święty Jan Kapistran

Żywot

Urodził się w 1384 r. w mieście Kapistrano koło Neapolu i stąd otrzymał powyższy przydomek. Pierwsze nauki pobierał w mieście rodzinnem, a w Perugii uzyskał stopień doktora obojga praw. Ożeniwszy się, zamieszkał w Pe­rugii i otrzymał urząd głównego sędziego miasta. Podejrzany przez współobywateli o zbytnie sprzy­janie królowi, trafił do więzienia. Tam miał mu się objawić zakonnik św. Franciszka, który kazał mu wstąpić do zakonu. Jan poszedł za tym głosem. A że w tym czasie umarła mu żona, rozdał wszystkie dobra ubogim i przy­oblekł zakonną szatę. Wyświęcony na ka­płana rozpoczął życie pełne umartwień. Raz na dzień tylko jadał, przez 36 lat nie tknął mięsnych potraw. Sypiał trzy godziny na dobę i to na gołej ziemi; biczował się codziennie do krwi, odpierając skutecznie natarczywe pokusy szatana. Czas spędzał na modlitwie, czytaniu dzieł pobożnych i rozmy­ślaniu, przy czym często wpadał w zachwycenia. Z uwagi na dar przemawiania oraz wiedzę został powołany przez papieża do Rzymu. Pozostał tam i wysyłany był odtąd na różne dwory królewskie dla załatwiania najtrudniejszych spraw kościelno-politycznych. Tak zwiedził Włochy, Niemcy, Czechy i Węgry, prawiąc po drodze nauki i nawracając heretyków. Przybył także do Polski, pozostał tu przez 9 miesięcy i założył w Krakowie klasztor bernardynów. Prze­ciw Turkom obwołał powszechną wojnę krzyżową i tak przyczynił się do pogromu Turków w r. 1456. Znużony podróżami i pracą, dokonał żywota w kla­sztorze w Ilok.

Jego relikwie zostały zniszczone w 1526 r. podczas kolejnego najazdu tureckiego.

Proces kanonizacyjny Jana Kapistrana został ukończony za pontyfikatu Aleksandra VIII (1689–1691), a oficjalne ogłoszenie go świętym nastąpiło dopiero w 1724 r. za pontyfikatu Benedykta XII.

Najważniejsze daty

Urodzony dla świata 24 czerwca 1386 r.
Urodzony dla nieba 10 października 1456 r.Kanonizowany: 1724 (papież Benedykt XIII).
Wspomnienie: 23 października.

Relikwie Jego relikwie zostały zniszczone w 1526 r. podczas kolejnego najazdu tureckiego. W Kapistrano we Włoszech znajdują się relikwie II stopnia (habit, naczynia liturgiczne i inne).

Patron: prawników, 10 lutego 1984 papież Jan Paweł II ogłosił go patronem kapelanów wojskowych.

W ikonografii: św. Jan Kapistran przedstawiany jest w habicie franciszkańskim. Jego atrybuty: gwiazda koło głowy, krucyfiks, księga, monstrancja w rękach, noga depcząca turecki turban, sztandar z krzyżem.

Nauka:

Jan przekonał się o znikomości rzeczy doczesnych i poświęcił się wyłącznie Bogu. I my nie gońmy za szczęściem tego świata, bo nic nie uzyskamy. Do Boga się zwróćmy, Je­zusa trzymajmy się za życia i w chwili śmierci, a tak zdobędziemy sobie szczęście najwyższe, bo szczęście wieczne.

Modlitwa:

Boże, któryś św. Jana Kapistrana wybrał sobie na niestrudzonego kaznodzieję i pracownika w Twej winnicy, spraw, prosimy, za jego przyczyną, abyśmy, odwróciwszy się od świata, nad zbawieniem duszy gorliwie pracowali, a tak chwały Twej stali się kiedyś uczestnikami. Amen.

Boże, któryś zasługami i nauką świętego Jana, Kościół Twój przedziwnie uświetnił, i przez niego nad wrogami chrześcijaństwa przez moc przenajświętszego Imienia Jezus wiernym dał odnieść zwycięstwo, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy nieprzyjaciół naszych za jego pośrednictwem przemagając na ziemi, nagrody razem z nim dostąpili w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony

Mission Basilica San Juan Capistrano

https://www.missionparish.org/

św. Jan Kapistran a św. Szymon z Lipnicy

http://www.bernardyni.com.pl/item,54.html

Skarby Kościoła 23 października | Św. Jan Kapistran

Św. Jan Kapistran – życiorys

Odpust ku czci św. Jana Kapistrana