Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta

Żywot

Ogół wiernych katolików było zawsze tego pobożnego mniemania, że Najświętsza Maryja Panna była niepokalanie poczętą, czyli że od pierw­szej chwili poczęcia nie była dotknięta zmazą grzechu pierworodnego. I słusznie. Arka No­wego Przymierza, Rodzicielka wcielonego Syna Bożego nie mogła ani na chwilę podlegać władzy szatana i być niemiła Bogu. Inaczej nie mogłaby odnieść zwycięstwa nad szatanem, do czego była wybrana. Najświętsza Maryja Panna więc jest niepokalanie poczęta, uprzywilejowana, wyniesiona ponad inne stworzenia.

Tę prawdę wiary, tkwiącą już od dawna w sercach wiernych, po wielu modlitwach i zasiągnieniu zdania wszystkich bi­skupów, ogłosił uroczyście jako dogmat 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX. Ogłoszenie to brzmi: „Za na­tchnieniem Ducha świętego, ku czci świętej i nie­podzielnej Trójcy, ku uświetnieniu i wsławieniu dziewiczej Bogarodzicielki, ku wywyższeniu wiary katolickiej i rozszerzeniu religii chrześcijańskiej, mocą władzy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, św. Apostołów Piotra i Pawła, i Naszej, oświad­czamy, wygłaszamy i rozstrzygamy, że nauka, która twierdzi, że Najświętsza Panna Maryja od pierw­szej chwili poczęcia przez szczególną łaskę i szcze­gólny przywilej Boga wszechmocnego, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Odkupiciela rodzaju ludzkiego, uchronioną była od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest nauką od Boga obja­wioną i jako taka winna być przez wszystkich wiernych stale i niezachwianie wierzoną.“ — Wszyscy ludzie przyszli na świat z grzechem pierworodnym, tylko Maryja nie. Dlatego sławi ją cały świat katolicki jako swą Królową i Matkę.

Modlitwa

Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Dziewicy (Maryi) Synowi swemu godne zgotował mieszkanie, jakoś ją w przewidzeniu śmierci Twego Syna od wszelkiej zmazy zachował, racz i nam za Jej przyczyną pozwolić dojść w czystości do królestwa Twego. Amen.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony:

Relikwie Pas zrobiony przez Matkę Bożą
https://schola-sainte-cecile.com/tag/puy-notre-dame/

Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej – Włochy
https://www.porziuncola.org/basilica.html

Bazylika Matki Bożej Anielskiej – Włochy
https://www.porziuncola.org/

Sanktuarium Królowej Polski
https://jasnagora.pl/

Sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
http://kalwaria.eu/

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku
https://www.bernardynilezajsk.pl/strona-glowna/historia/sanktuarium/

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Rzeszowie
https://www.bernardyni.rzeszow.pl/

Sanktuarium NMP Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw w Skępem
http://bernardyniskepe.com/

Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie
http://www.sanktuarium.bernardynki.pl/

EWTN Polska | Adoracja z Niepokalanowa
https://youtu.be/1T_YzmGa7BU

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim: http://mbtrybunalska.pl/

Omni die dic Mariae – LEGENDADO PT/BR