Za wstawiennictwem bł. Jana Dunsa Szkota

Nowenna do bł. Jana Dunsa Szkota

Litania do bł. Jana Dunsa Szkota

MODLITWY

Modlitwa o kanonizację bł. Jana Dunsa Szkota

O Najwyższy, Wszechmogący i łaskawy Panie, który wywyższasz pokornych i zawstydzasz tych, którzy są dumni z serca. Daj nam wielką radość oglądania kanonizowanego błogosławionego Jana Dunsa Szkota. Zaszczycił Twojego Syna najbardziej wzniosłymi pochwałami; jako pierwszy skutecznie obronił Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny; żył w heroicznym posłuszeństwie Ojcu Świętemu, Kościołowi i Zakonowi Serafickiemu. O Ojcze Święty, Boże nieskończonej miłości, wysłuchaj. Błagamy Cię, naszą pokorną modlitwę, przez zasługi Twojego Jednorodzonego Syna i Jego Matki, Współodkupicielki i Oblubienicy Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do bł. Jana Dunsa Szkota

Boże, który przez płodne dziewictwo błogosławio­nej Maryi, rodzajowi ludzkiemu nagrodę zbawienia wiecznego przygotowałeś; spraw, ażebyśmy doznawali pośrednictwa za nami Tej, przez którą zasłużyliśmy otrzymać sprawcę żywota, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Jana Dunsa Szkota (II)

Błogosławiony Janie Dunsie Szkocie, starałeś się zrozumieć, wyjaśnić i bronić prawdy świętej wiary chrześcijańskiej w świetle ludzkiego rozumu. Za wszystkie prawdy, naturalne i nadprzyrodzone, pochodzą z tego samego źródła: od wiecznego Bóg, który jest prawdą, światłem i miłością. Więc zaproponowałeś i wyjaśniłeś to, co idealne, czystość i świętość Najświętszej Maryi Panny w pierwszej chwili Jej Niepokalanego Poczęcia. Przez jej wstawiennictwo i twoje, niech Trójca Przenajświętsza obdarzy łaską nawrócenia grzeszników i przychylność mojej prośbie ……… [dodaj swoją prośbę]…… Amen.

MODLITWA O. GABRIELA ALLEGRY DO BŁ. JANA DUNSA, DOKTORA SUBTELNEGO I MARYJNEGO

Witaj, o umiłowany synu Królowej nieba, za której przyczyną, jak drugi Jan na Patmos, spojrzeniem orła i gołębicy, kontemplowałeś tajemnice Pana Jezusa i mądrze ich nauczałeś. Witaj, o Obrońco Niepokalanej Matki, która Ciebie, Lilio biała Serafickiego Ogrodu, tak bardzo wyniosła, że zasłużyłeś na to, ażeby być nazwany Doktorem Maryi. Witaj, o przyjacielu Dzieciątka Jezus, którego w noc Bożego Narodzenia Dziewicza Matka złożyła w Twe ramiona, abyś Go objął, uścisnął i ucałował.

Prosimy Cię, abyś przed naszą Matką i Królową wstawiał się za Zakon Seraficki, szczególnie za młodych studentów i wykładowców, ażeby naśladując Twoje przykłady, pomnażali chwałę Chrystusa Króla i dostojnej Matki Boga! Teraz błagamy Cię, o Matko i Królowo nasza, abyś raczyła wsławić Twojego syna, którego nazwałaś Swoim Wysłańcem do świętego Kościoła pielgrzymującego i

walczącego, w którego sprawie On sam tak bardzo zabiegał, by go bronić. O Matko Niepokalana, pobłogosław Twemu Zakonowi i Twemu Dziedzictwu! O Maryjo, która przyszłaś jako Niepokalana na świat, bez zmazy pierworodnej, uproś mi u Boga to, abym mógł odejść z niego bez winy. Amen

TRIDUUM DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA DUNSA SZKOTA (DZIEŃ 3)

O mój najdroższy obrońco, z Nieba, gdzie cieszysz się owocami swojego pokutnego i świętego życia. Racz wyprosić obfitość łask Bożych. Racz otrzeć nasze łzy, pocieszyć nasze serca, wysłuchać moich próśb, szczególnie w intencji, która jest tak droga mojemu sercu. (podać prośbę …). Chociaż moja niegodność jest wielka i czyni mnie nieszczęśliwym w oczach Bożych, niech Twoje zasługi i skuteczność Twojego wstawiennictwa przyniosą mi łaskę, za którą tęsknię. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu

Modlitwa do Niepokalanej według bł. Jana Dunsa Szkota

O Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko mojego Pana, Królowo aniołów, Aureolo świętych, Chlubo rodzaju ludzkiego! Wielkie rzeczy wypowiedziały o Tobie usta proroków; wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący i każdą wielką rzecz u Ciebie rozważają i z wiarą przyjmują Twoi słudzy, ulegli synowie katolickiej Matki świętego Kościoła. Wierzymy i wyznajemy, o Niepokalana Matko Boga, że Twoim zamiarom odpowiadają Twoje początki. Widząc Cię wyniesioną ponad wszystkie chóry świętych i aniołów, wierzymy, że w pierwszym momencie Twego stworzenia już byłaś po brzegi napełniona łaską Boga.

Z Pisma Świętego wiemy, że Jeremiasz, prorok przeznaczony dla ludu i narodów, został uświęcony w łonie matki; i o Janie Chrzcicielu poprzedniku Pana objawiono nam, że został napełniony Duchem Świętym przed narodzeniem. I któż ośmieli się mówić o Tobie, Najukochańsza Matko Odkupiciela i Szafarko odkupienia, że byłaś pozbawiona łaski Ducha Świętego w pierwszej chwili Twego poczęcia?

Jest także prawdą, że byłaś stworzona z grzesznego pnia starego Adama; lecz jeżeli Bóg może sprawić, że róża wyrasta bez kolców kłujących cierni, jakże Syn Boży nie mógł sprawić Tobie, swej Matce, że choć poczęta wśród cierni grzechu, nie mniej pozostałaś nie dotknięta jakąkolwiek zmazą? Mógł oczywiście, było bardzo stosowne, a przeto uczynił: Potuit, decuit, ergo fecit. Taka jest najsłodsza Pani; i duch się w nas raduje, że taka jest!

Czyż byłoby słuszne, ażebyś Ty, Matko Boga, była w Twym szczególnym poczęciu, poddana powszechnemu losowi zaciągania zmazy pierworodnej? O Królowo, nie ma rzeczy równej, ani porównywalnej z Tobą, ponieważ wszystko to, co istnieje, znajduje się ponad Tobą albo jest poniżej Ciebie. Ponad Tobą jest tylko Bóg; poniżej Ciebie – każda rzecz, która nie jest Bogiem. Otóż Ty, Pani nasza, jesteś predestynowana i podniesiona do tak wielkiej wysokości przez Bożą Potęgę, przyozdobiona tylu przywilejami przez nieskończoną Mądrość, wybrana na Matkę niezmierzonej wiecznej Dobroci. Czyż będziemy utrzymywać, że w Twoim poczęciu musiałaś podlegać prawu śmierci i grzechu, który przez zazdrość szatana wszedł na świat, aby go zepsuć? Duch powstrzymuje się od wierzenia w to, umysł wzdryga się przed myśleniem o tym, uszy przerażone wstrzymują się od słuchania tego, a język nie śmie nawet tego wypowiedzieć.

Dziewico Niepokalana, my Twoi słudzy wierzymy i wyznajemy, że Ty wyrosłaś z korzenia Jessego bez żadnej zmazy winy, i z występnego pnia Adama przyszłaś na świat cała czysta i cała piękna. Przez Twoją nieskazitelną czystość i przez łaskę, która Cię uczyniła świętą od samego początku, nabożnie Cię prosimy, abyś nas pociągnęła do umiłowania Twego piękna i świętości, abyś nam uprosiła serce i umysł czysty i święty, i owego dobrego ducha, o którego Twój Syn nauczył nas prosić Ojca, tak abyśmy, okazując w czystości i świętości uczuć naszą cześć względem Ciebie, stali się godni przyjęcia do współuczestniczenia w Twojej chwale w niebie. Amen.