Święty Bernardyn ze Sieny

Święty Bernardyn ze Sieny: żywot, modlitwy za wstawiennictwem św. Bernardyna, zapal świeczkę przy relikwiach.

Żywot

Bernardyn urodził się w r. 1380 w Massa we Włoszech. Rodzice jego przenieśli się wkrótce do Sienny i tu zmarli, zostawiając siedmio­letniego Bernardyna w opiece krewnych. Wy­chował się więc i kształcił w Siennie, skąd jego przydomek. W młodości już miał szczególne nabożeństwo do Najśw. Panny. Pobożny był i skromny tak bardzo, że koledzy jego, widząc go z daleka, przerywali natychmiast swe puste rozmowy, ostrzegając się wzajemnie: Cicho, Bernardyn idzie! Po skończeniu nauk zapisał się do bractwa Maryi, opiekującego się pielgrzy­mami. Teraz tym pilniej pracował nad własnem uświątobliwieniem i dla dobra drugich. Sypiał nierozebrany na twardej ławie, nosił włosiennicę, nie jadał mięsa, modlił się gorliwie.

Oddawał się pilnie uczynkom miłosierdzia, zwłaszcza w roku jubileuszowym 1400, gdy mnóstwo piel­grzymów zatrzymywało się w Siennie w drodze do Rzymu. W tym czasie objawił szczególną w tym kierunku gorliwość, usługując zdrowym i chorym cały dzień. W 1402 r. wstąpił do zakonu św. Franciszka, ciągle czyniąc postępy w cnocie i naukach. Jako kaznodzieja i misjonarz, przeszedł całe Włochy i pozyskał dla Chry­stusa mnóstwo dusz zbłąkanych. Podczas rozmyślania ujrzał na słońcu Imię Jezus. Odtąd starał się gorliwie o rozsze­rzenie czci Imienia Jezus między wiernymi. Jako generalny wikary zakonu franciszkańskiego zre­formował wiele klasztorów w duchu pierwotnej reguły św. Franciszka. Zakonników, żyjących według tej zreformowanej reguły, zwano odtąd bernardynami. Godności biskupiej, ofiarowanej mu wielokrotnie, nie chciał Bernardyn przyjąć. Dokonał świątobliwego żywota 20 maja 1444. W poczet świętych zaliczony został w 1450 r.

Najważniejsze daty:

Urodzony dla świata 8 września 1380 r.
Urodzony dla nieba 20 maja 1444 r.
Kanonizowany 24 maja 1450 roku (papież Mikołaj V).
Wspomnienie: 20 maja.

Patron: bernardynów, Sieny, rodzinnej miejscowości Massa Marittima oraz tkaczy, a także orędownik cierpiących na choroby płuc i gardła oraz cierpiących na krwotoki.

Ikonografia: przedstawiany w obserwanckim habicie franciszkańskim, często w towarzystwie innych świętych franciszkańskich. Jego atrybutem jest: krzyż, kolorowy chrystogram IHS z dwunastoma promieniami, gołębica, katedra, księga.

Nauka:

Naśladuj św. Bernardyna w jego na­bożeństwie do Najśw. Panny. Kto wiernie służy Maryi, temu będzie Ona wierną Orędowniczką u Syna swego, za życia i po śmierci. Naśladuj cnoty Maryi, wyzbywaj się grzechów i nałogów i dąż do doskonałości chrześcijańskiej, która jedynie może zapewnić ci szczęście wieczne.

Modlitwa:

Św. Bernardynie Seneński, spraw przyczyną swą u Boga, abyśmy cnoty twe godnie naśladować mogli, by utrwalała się w nas cześć i miłość ku Matce Bożej i byśmy cieszyli się zawsze Jej macierzyńską opieką i orędownictwem. Amen.

Panie, Jezu Chryste, któryś świętego Bernardyna, Wyznawcę Twojego, szczególną miłością Przenajświętszego Imienia Twojego obdarzyć raczył, prosimy, wlej za jego zasługami i pośrednictwem w serca nasze ducha Twojej miłości. Amen.

Modlitewnik

Zapal świeczkę

Odwiedź strony

Relikwie św. Bernardyna ze Sieny – na żywo

https://youtu.be/tfC09wADH1o

Apostoł Najświętszego Imienia Jezus

https://bernardynki.com/wp-content/uploads/2019/03/bernardyn.pdf

Bazylika św. Bernardyna ze Sieny

http://www.basilicasanbernardino.it/

Skarby Kościoła 20 maja | św. Bernardyn ze Sieny

Bazylika św. Bernardyna ze Sieny

Św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter