Błogosławiony Jan Duns – Szkot

Żywot

Wielkim czcicielem NMP i wymownym obrońcą Jej Niepokalanego Poczęcia był doktor teologii, Jan Szkot, urodzony w 1266 r. w Duns w Anglii. W młodości pasał u rodziców bydło. Dwaj fran­ciszkanie, idąc raz drogą, spotkali go na polu. Spodobał się im chłopak, z którego oczu biła niewinność, a z rozmo­wy poznali bystrość i rozum nad wiek. Spytali rodziców, czy by im nie dali Janka na wychowanie? Rodzice zezwo­lili, chłopiec pragnął się uczyć, więc poszedł z zakon­nikami. Ukończywszy od­powiednie nauki, wstąpił do zakonu franciszkanów. Nau­ka teologii była z początku za trudna dla niego. Prosił o pomoc NMP i został wysłuchanym. Odtąd tak zna­komite robił postępy, że za­dziwiał profesorów i prze­ścignął wszystkich kolegów. W wieku 19 lat w Oxfordzie uzyskał sto­pień doktora teologii, a wkrót­ce profesora. Wykłady jego odzna­czały się taką bystrością i gruntownością, że z róźnych krajów przybywali uczniowie, aby usłyszeć sławne­go profesora. Za pomoc w naukach, za przyczyną NP Maryi, szczególne miał do niej nabożeństwo i odmawiał codziennie różaniec. Za panowania papieża Benedykta XI, odbywały się na akademii w Paryżu publiczne rozprawy o Niepokalanem poczęciu NP Maryi. Dogmat ten określony został dopiero przez Piusa IX 1854 r., ale w XIV wieku rozmaitego zda­nia byli uczeni. Wezwany Duns-Skot przybył do Paryża, a idąc na rozprawę, modlił się „NP Maryjo, dozwól mi chwa­lić Cię, Dziewico poświęcona, i daj rai moc przeciw twym nieprzyjaciołom.” Modlitwa jego została wysłuchana. Na rozprawach tak wyjaśniał odwieczną naukę koś­cioła o Niepokalanem Poczęciu NP Maryi i tak skutecznie zbijał zarzuty przeciwników, że uniwersytet paryski poszedł za jego głosem i każdego doktora zaprzysięgał, iż bronić będzie tej nauki, opierającej się na Piśmie Świętym i nieprzerwanym podaniu Kościoła. Duns-Skot pozostał w Paryżu. Jako zakonnik był wzorem dla swych braci. Umartwiał się, modlił i pisał uczone dzieła, z których do dzisiaj korzystają teolodzy. Przeniesio­ny do Kolonii zmarł w opinii świątobliwości 8 listo­pada 1308 r. Pochowany w kolońskim Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Kolpingplatz. Nazywany doctor subtilis (doktor subtelny). Papież Jan Paweł II  ogłosił Jana Dunsa Szkota błogosławionym w 1991.

Modlitwa

Boże, który przez płodne dziewictwo błogosławio­nej Maryi, rodzajowi ludzkiemu nagrodę zbawienia wiecznego przygotowałeś; spraw, ażebyśmy doznawali pośrednictwa za nami Tej, przez którą zasłużyliśmy otrzymać sprawcę żywota, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Najważniejsze daty:

Urodzony dla świata pod koniec 1265 r.
Urodzony dla nieba 8 listopada 1308 r.
Beatyfikowany 20 marca 1993 r. przez papieża św. Jan Paweł II. Wspomnienie: 8 listopada.

Patron: WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W ikonografii: w sztukach plastycznych przedstawiany w habicie franciszkańskim, jako autor, nauczyciel, Doktor Kościoła.

Modlitewnik

Odwiedź strony

Skarby Kościoła 8 listopada | św. Jan Duns Szkot

Tomb of Blessed John Duns Scotus

Grób bł. Jana Dunsa Szkota

bł. Jan Duns Szkot

Wyższe Seminarium Duchowne, im. bł. Jana Dunsa Szkota w Kalwarii Zebrzydowskiej

Filozofia chrześcijańska | Duns Szkot.