Za wstawiennictwem św. Jana Kapistrana

Litania do św. Jana Kapistrana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, –
Duchu Święty Boże, –
Święta Trójco jedyny Boże, –

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, –
Święty Janie Kapistranie, –
Święty Janie, wyznawco Chrystusowy, –
Święty Janie, chwało Italii, –
Święty Janie, naśladowco Biedaczyny z Asyżu, –
Święty Janie, duchowy synu Św. Bernardyna, –
Święty Janie, reformatorze dyscypliny zakonnej, –
Święty Janie, współzałożycielu zakonu obserwanckiego, –
Święty Janie, twórco pierwszej polskiej prowincji bernardyńskiej, –
Święty Janie, wędrowny misjonarzu, –
Święty Janie, Apostole Europy, –
Święty Janie, wzorze dobroci, –
Święty Janie, wzorze prostoty, –
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego, –
Święty Janie, kaznodziejo charyzmatyczny, –
Święty Janie, kaznodziejo wytrwały, –
Święty Janie, kaznodziejo pokorny, –
Święty Janie, głoszący Dobrą Nowinę, –
Święty Janie, zapalający serca miłością seraficką, –
Święty Janie, orędowniku zachowania czystości wiary, –
Święty Janie, czcicielu Najświętszego Imienia Jezus, –
Święty Janie, twórco dzieł teologicznych, –
Święty Janie, uczestniku bitwy pod Belgradem, –
Święty Janie, cudotwórco przemożny, –
Święty Janie, orędowniku nasz u Boga, –
Święty Janie, wspomożycielu Twoich czcicieli, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święty Janie Kapistranie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jana umiłowanie Świętej Ewangelii i posłałeś, aby po całej Europie głosił ludziom Twoje Słowo, racz udzielić nam za jego wstawiennictwem potrzebnych łask i ożyw w naszych sercach zapał do głoszenia prawdy o Tobie, abyśmy z pomocą naszego Patrona i Wspomożyciela mogli odważnie świadczyć o naszym Bogu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.