Odwiedź strony

Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
(łac.Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM)

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP − Kraków (potocznie Bernardyni)

https://bernardyni.pl/aktualnosci/

https://www.facebook.com/ofm.bernardyni/

Prowincja św. Jadwigi – Wrocław

http://franciszkanie.com/

https://www.facebook.com/franciszkanie/

Prowincja Matki Bożej Anielskiej – Kraków (potocznie Reformaci)

https://ofm.krakow.pl/cms/

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM%2F

Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Katowice

http://prowincja.panewniki.pl/

Prowincja św. Franciszka z Asyżu – Poznań

http://franciszkanie.net/

https://www.facebook.com/pg/Prowincja-%C5%9Bw-Franciszka-z-Asy%C5%BCu-Zakonu-Braci-Mniejszych-1748266325439371/about/

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

(łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMConv

Prowincja św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię –  Kraków

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/prowincja-sw-antoniego-i-bl-jakuba-strzemie-zakonu-braci-mniejszych-konwentualnych-franciszkanow

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej – Warszawa

https://www.franciszkanie-warszawa.pl/

Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego – Gdańsk

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

(łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMCap)

https://kapucyni.pl/

Prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP – Krakowie

https://kapucyni.pl/prowincja-krakowska/informacje-o-prowincji/historia-prowincji/

Prowincja św. Wojciecha i św. Stanisława – Warszawie

https://kapucyni.pl/prowincja-warszawska/informacje-o-prowincji/historia/

Brewiarz: https://www.brewiarz.katolik.pl/index.php3

Watykan: http://www.vatican.va/content/vatican/en.html

Skarby Kościoła: https://www.skarbykosciola.pl/

Sanctus: http://www.sanctus.pl/

Polonia Christiana: https://www.pch24.pl/

Rodzina Katolicka: http://rodzinakatolicka.pl/

Porter katolicki: https://adonai.pl/

Porter katolicki: https://deon.pl/

Apostolstwo modlitwy: https://www.ampolska.co/

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Święty Józef – Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Święty Franciszek z Asyżu – diakon

Święta Klara z Asyżu – dziewica

Święty Antoni Padewski – prezbiter i doktor Kościoła

Święty Bonawentura – biskup i doktor Kościoła

Święty Bernardyn ze Sieny – prezbiter

Święty Jan Kapistran – prezbiter

Święty Jan z Dukli – prezbiter

Święty Szymon z Lipnicy

Błogosławiony Władysław z Gielniowa

Błogosławiony Anastazy Jakub Pankiewicz

Sługa Boży Rafał z Proszowic

Błogosławiony Jan Duns Szkot