Modlitewniki

Modlitewniki zawierają litanie, koronki, nowenny, rozważania, responsoria i modlitwy codzienne.

Modlitwa codzienna

Modlitwa to zwracanie się do Boga, bezpośrednio lub przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, z wyznaniem wiary, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą. Teksty modlitewne zazwyczaj mają ustaloną formę. Modlitwa codzienna może jednak przybrać kształt spontanicznej i niepowtarzalnej rozmowy z Bogiem, tym szczerszej i prawdziwszej, im z głębszych pokładów naszej kruchości i niedoskonałości płynącej.

Litania

Litania to modlitwa wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych. Może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej modlący odpowiadają formą błagalną Kyrie eleison czy „Panie zmiłuj się”.

Koronka – utkana z modlitw

Koronka polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw. Koronką nazywamy również sam sznur paciorków, służący do odmawiania określonych modlitw, z jakich składa się dana koronka. Najczęściej jest to różaniec.

Jedną z zamieszczonych w modlitewnikach koronek jest Koronka do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wywodzi się od św. Jana Berchmansa, jednak modlitwę tę odmawiało i propagowało wielu świętych.

Nowenna

Nowenna to cykliczne (odprawiane przez kolejnych dziewięć dni) nabożeństwo w Kościele katolickim lub prywatna  modlitwa. Nowenny zazwyczaj poprzedzają większe święto lub uroczystość.

Responsorium – modlitwa śpiewana

Responsorium to krótka modlitwa wykonywana w formie śpiewanej: solista śpiewa/czyta partie, a wierni przeplatają je refrenem.

Niech ten zbiór modlitw będzie pokarmem dla dusz naszych. Niech pozwoli wielbić Boga w Niebie, oddawać cześć świętym i błogosławionym, odnaleźć ukojenie w trudach naszego życia i dostąpić łask, o które prosimy.