Cuda

„Mówi się, że coś jest cudem, kiedy dzieje się poza porządkiem wszelkiego stworzenia”.

św. Tomasz z Akwinu