Błogosławieni i Słudzy Boży

W Kościele katolickim mianem błogosławieni określa się osoby, które za życia odznaczały się szczególnym cnotami. Błogosławieni to również ci, którzy z powodu swej religijności ponieśli śmierć męczeńską i zostali beatyfikowani przez papieża.

Określenie Sługa Boży (łac. Servus Dei) stosuje się w odniesieniu do osób otoczonych kultem prywatnym, wobec których toczy się proces beatyfikacyjny. Najpierw Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych musi pozytywnie ocenić życie i cnoty kandydata. Następnie kandydaturę zatwierdza papież. Zostaje ogłoszony dekret o heroiczności cnót Positio super virtibus i zmarłemu przysługuje wówczas tytuł “Czcigodny Sługa Boży”.