Sługa Boży Rafał z Proszowic

Żywot

Urodził się w mieście Proszowice około roku 1453. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Stanisław. Imię Rafał dano mu później w zakonie. W roku 1467 zapisał się na Akademię Krakowską. Po ukończeniu studiów przywdział habit św. Franciszka w zakonie oo. bernardynów. Z powodu wybitnych zalet umysłu i charakteru powoływano Go na odpowiedzialne stanowiska w zakonie. Czterokrotnie sprawował urząd prowincjała. Przyczynił się wydatnie do tego, że 2/3 ofiar, jakie wierni składali z racji głoszonego przez bernardynów jubileuszu Męki Pańskiej w Polsce (1509 -1516), za zgodą Stolicy Apostolskiej przeznaczono na obronę Kresów Wschodnich. Przy całej aktywności Sługi Bożego Rafała z Proszowic – był równocześnie świętym. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Męki Pańskiej i Eucharystii. Na cześć Matki Najświętszej codziennie odmawiał „Godzinki”. Z wielką pokorą spełniał nawet najniższe posługi. Uważał się za najniegodniejszego grzesznika przed Bogiem. Wizytując klasztory wielkopolskie zimą 1534 roku ciężko zachorował. Czując zbliżającą się śmierć poprosił, by go zawieziono do Warty. Chciał oddać Bogu ducha u stóp Matki Bożej Wniebowziętej, na której cześć kościół bernardyński w Warcie został ufundowany. Zmarł 26 stycznia 1534 roku. Pochowano go w podziemiach kościoła klasztornego. Bezpośrednio po śmierci rozpoczął się kult świątobliwego Zakonnika. Do jego grobu przybywali ludzie z ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, kaliskiej. Miasta Koźmin, Piotrków Trybunalski, Wieruszów, Chocz, Sieradz, Kalisz, Łęczyca, Parzencew, Proszowice przysłały swoje wota dziękczynne do Warty za uratowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych.

Dnia 11 listopada 1640 roku arcybiskup gnieźnieński Jan Lipiński, prymas Polski dokonał podniesienia relikwii Sługi Bożego Rafała nazywając go Błogosławionym. Umieścił je w ozdobnym marmurowym sarkofagu w kościele klasztornym w Warcie. 

Modlitwa

Przyczyń się za nami Sługo Boży Rafale, prawdziwy Zakonniku, któryś szedł drogą Pańska, abyśmy za wstawiennictwem Twoim, u Najlepszego Ojca, u Największego Pana, uzyskali spełnienie próśb zasyłanych do podnóża tronu Jego. Niechaj zapatrywanie się na Twe zasług pełne życie, będzie i dla nas gorącą pobudką do przechodzenia drogi ziemskiej w cnocie i doskonałościach, które by nas po przebyciu tej pielgrzymki, zawiodły w dziedzinę Błogosławionych. Amen.

Najważniejsze daty:

Urodzony dla świata około roku 1453,
Urodzony dla nieba 26 stycznia 1534 roku,
W 1631 prymas Jan Wężyk rozpoczął jego proces beatyfikacyjny, który się nie zakończył, a w 1640 prymas Jan Lipski dokonał podniesienia relikwii.

W ikonografii  – ukazywany jest na klęczkach przed ukazującą się Maryją, lub w promieniach nad modlącym się w świetlanym obłoku emblemat Maryi.

Modlitewnik

Odwiedź strony

Sługa Boży O. Rafał z Proszowic zwany “Błogosławionym”

http://warta.bernardyni.pl/index.php/ct-menu-item-15

Postulat

https://postulatwarta.wixsite.com/postulat/bl-rafal

PROSZOWICE, Parafia Wniebowzięcia NMP

https://www.diecezja.kielce.pl/parafie/proszowice-wniebowziecia-nmp

Nasza Arka

http://www.nasza-arka.pl/2002/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=9