Prośba o modlitwę

Jeżeli potrzebujesz wsparcia modlitewnego świętego lub błogosławionego, możesz wysłać prośbę o modlitwę za jego wstawiennictwem do Pana Boga. Prośby o wymowie negatywnej i złorzeczącej nie będą uwzględniane ze względu na ich sprzeczność z istotą modlitwy.

Modlitwy z prośbami są odmawiane przez Animatorów Kultu Świętych i Błogosławionych Prowincji Ojców Bernardynów.

Proszę o modlitwę za wstawiennictwem ...