Zapal świeczkę bł. Anastazemu Pankiewiczowi

Wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz i Panie. Ty w swojej łaskawości ukształtowałeś serce Sługi Bożego o. Anastazego Pankiewicza na wzór Boskiego Serca Twojego Syna, pełnego dobroci i miłości. Dlatego prosimy Cię pokornie, racz wsławić wyniesieniem na ołtarze oddanego Ci sługę, który za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza, oddał życie swoje za wiarę w obozie koncentracyjnym.

Za przyczyną Twego Sługi proszę Cię, racz wysłuchać mojej modlitwy i udzielić łaski, o którą gorąco proszę. Amen.

Relikwie bł. Anastazego Pankiewicza – zapal świeczkę i módl się

Certyfikat relikwii bł. Anastazego Pankiewicza.

W tym miejscu możesz pomodlić się przed relikwiamii błogosławionego Anastazego Pankiewicza.

Odwiedź strony

WSTECZ