Bł. Władysławowi z Gielniowa

Modlitwa

Boże, który wszystkich powo­łujesz do królestwa swego, spraw, prosimy, za przyczyną św. Wyznawcy, Władysława z Gielnowa, abyśmy, ponad żądze i powaby tego świata wy­niesieni, zasłużyli sobie dojść do żywota wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach bł. Władysława z Gielniowa. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez siedem dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych [Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]

WSTECZ