Matce Bożej Niepokalanej

Modlitwa

Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Dziewicy Maryi Synowi swemu godne zgotował mieszkanie, jakoś Ją w przewidzeniu śmierci Twego Syna od wszelkiej zmazy zachował, racz i nam za Jej przyczyną pozwolić dojść w czystości do królestwa Twego. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy figurze Najświętszej Maryi Panny. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych
[Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]
Prosimy cię o zdrowie Marii i dar macierzyństwa dla jej małżeństwa, o nasze małżeństwo 50 lat pożycia i rozwiązanie wszystkich trudnych spraw w rodzinie
Joanna- 26.02.2024 r.
Maryjo, Ty wiesz.
Aga- 4.01.2024 r.
Zapalam świeczkę w intencji mojego męża o nawrócenia, uzdrowienie z alkoholizmu i znalezienie pracy.
Halina – 19.01.2023 r.
Maryjo Ty wiesz. -… Nie mają …
Aneta – 23.12.2022 r.
Maryjo Ty wiesz. -… Nie mają …
Aneta – 23.12.2022 r.
Prośba o wyzdrowienie.
Ryszard – 23.12.2022 r.
Proszę o modlitwę za mojego męża, który jest alkoholikiem i obecnie nie ma pracy. O łaskę nawrócenia.
Halina – 23.12.2022 r.
Mamo, wyproś mi u swojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia dla mnie i dla całej mojej rodziny.
Maciej – 2.12.2022 r.
Maryjo proszę o: zdrowie, dobrą samoocenę, kochanie siebie, lepszą prace, światło Ducha Świętego, mądrość, asertywność i abym nie była naiwna w życiu i pracy, męża i przyjaciół, racjonalne myślenie, energię, podejmowanie decyzji i troskę o bliskich.
Ewa – 2.12.2022 r.
Proszę o modlitwę o uzdrowienie z kaszlu i innych dolegliwości z tym związanych.
Magdalena – 1.09.2022 r.
Proszę o uzdrowienie z kaszlu i innych chorób z tym związanych.
Magdalena – 1.09.2022 r.
Maryja Niepokalanie Poczęta, proszę wstaw się u Boga i wyproś łaskę zdrowia dla mojej mamy Danuty.
Proszę o łaskę pracy w firmie, do której złożyłem podanie.
Proszę o dobre i zdrowe relacje ze Zdzisławem.
Proszę o częstą dodatkową pracę jako DJ.
Proszę, aby moja babcia Anna była prawdomówną osobą.
Proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę dla siebie.
Marek- 27.04.2022 r.
O Matuchno o dobre wyniki badan zdrowie i poprawę wzroku.
Adam – 25.01.2022 r.
Dziękuję Bogu za Jego miłość i opiekę NMP Niepokalanej.
Proszę o potrzebne łaski dla najbliższych, dla Polski.
Ewa – 30.11.2021 r.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
Beata – 13.07.2021 r.
Zapalam świeczkę za panią Marysię chorą na zapalenie płuc prosząc o powrót do zdrowia.
Ewelina – 04.06.2021 r.
O radość nieba dla mojego śp. tatusia Mirosława Pawlak.
Agnieszka – 04.06.2021 r.

WSTECZ