Św. Bernardynowi ze Sieny

Św. Bernardynie Seneński, spraw przyczyną swą u Boga, abyśmy cnoty twe godnie naśladować mogli, by utrwalała się w nas cześć i miłość ku Matce Bożej i byśmy cieszyli się zawsze Jej macierzyńską opieką i orędownictwem. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Bernardyna ze Sieny. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez siedem dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych [Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]

WSTECZ