Św. Franciszkowi z Asyżu

Modlitwa

Boże, któryś Kościół swój przez zasługi św. Franciszka nowym zakonem wzbogacił, spraw łaskawie, abyśmy, naśladując go, sprawy doczesne mało sobie ważyli i tylko w zdobywaniu darów Nieba rozkosz i szczęście znajdywali. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Franciszka z Asyżu. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych [Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]

WSTECZ