Św. Janowi Kapistranowi

Modlitwa:

Boże, któryś św. Jana Kapistrana wybrał sobie na niestrudzonego kaznodzieję i pracownika w Twej winnicy, spraw, prosimy, za jego przyczyną, abyśmy, odwróciwszy się od świata, nad zbawieniem duszy gorliwie pracowali, a tak chwały Twej stali się kiedyś uczestnikami. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Jana Kapistrana. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych [Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]

WSTECZ