Św. Józefowi

Modlitwa

Prosimy Cię, Panie, o pomoc i łaskę przez zasługi Oblubieńca Twej świętej Rodzicielki, abyśmy, czego własnemi zasługami dostąpić nie możemy, za przyczyną jego od Ciebie miłościwie otrzymywali. Amen.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi Oblubieńca Twej Najświętszej Rodzicielki pomocy doznali, iżbyśmy, czego my sami uprosić nie możemy, za Jego przyczyną otrzymali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Jana Oblubieńca Maryi. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...

ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych.
[Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]
Św. Józefie tak wiele mam próśb do Ciebie, dlatego zwracam się z gorącą prośbą o je wysłuchanie i udzielenie mi pomocy.
Marek – 23.12.2022 r.
Św. Józefie tak wiele mam próśb do Ciebie, dlatego zwracam się z gorącą prośbą o je wysłuchanie i udzielenie mi pomocy.
Marek – 23.12.2022 r.
Zapalam świeczkę św. Jozefowi prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, rozwiązanie wszystkich trudnych spraw, poprawę sytuacji finansowej i złamanie wszystkich przekleństw, czarów, uroków, aby nie miały wpływu na nasze życie i plany. Bardzo proszę również o opamiętanie dla osób znanych Panu Bogu. Niech zostanie zerwana w nich moc złego.
Justyna – 23.12.2022 r.
Zapalam świeczkę św. Jozefowi prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, rozwiązanie wszystkich trudnych spraw, poprawę sytuacji finansowej i złamanie wszystkich przekleństw, czarów, uroków, aby nie miały wpływu na nasze życie i plany. Bardzo proszę również o opamiętanie dla osób znanych Panu Bogu. Niech zostanie zerwana w nich moc złego.
Justyna – 23.12.2022 r.
Św. Józefie proszę o znalezienie odpowiedniej pracy dla mnie.
Proszę o zdrowie dla mojej mamy Danuty, żeby wyzdrowiała z wszystkich chorób jakie ma.
Proszę o odpowiednią relację z Annę .
Marek P. (20.09.2022 r.)
Zapalam tą świecę Świętemu Józefowi prosząc bym nie był karykaturą ale odbiciem Pana Jezusa. Amen.
Piotr P. (20.09.2022 r.)
Św. Józefie proszę, aby moja babcia Anna była prawdomówna osobą.
Marek (27.04.2022 r.)
Św. Józefie proszę o pomoc przy znalezieniu pracy jako DJ lub w zespole muzycznym.
Marek (27.04.2022 r.)
Św. Józefie proszę o dobre relacje ze Zdzisławem.
Marek (27.04.2022 r.)
Intencja Bogu i mi znana.
Agnieszka
Intencja Bogu i mi znana.
Aneta

WSTECZ