Św. Klarze

Modlitwa:

Prosimy cię, św. Klaro, spraw możną swą przyczyną, abyśmy, żyjąc w bogobojności, cieszyli się na każdym kroku opieką Boga wszechmocnego. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Klary z Asyżu. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych
[Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]
Proszę o pomoc w podjęciu decyzji zmiany pracy.
Karolina – 18.01.2024 r.

WSTECZ