Św. Szymonowi z Lipnicy

Boże, któryś Bł. Szymona szcze­gólnym darem wymowy obdarzył, spraw łaskawie, abyśmy, według jego nauk żyjąc, gardzili marno­ściami świata i w miłości Boga i bliźniego dążyli wytrwale do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy relikwiach św. Szymona z Lipnicy. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez siedem dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych [Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP]

WSTECZ