Świętemu/Błogosławionemu

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki Świętym i Błogosławionym. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez 7 dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych
Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP
Dziękczynna Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych. 
Paweł – 21.12.2022 r.
Zapalam świeczkę mojej ukochanej Mamie, mojemu Tacie i mojej Narzeczonej prosząc o tygodniowe wstawiennictwo Wszystkich Świętych w Niebie w intencji otrzymania dla nich szczególnej łaski szczerego i głębokiego nawrócenia poprzez dobre i właściwe przeżycie Sakramentu Pokuty i Pojednania z Panem Bogiem w Trójcy Jedynym Prawdziwym. Amen
Jakub – 25.10.2021 r.

WSTECZ