Koronka do Najświętszego Imienia

Św. Bernardyn
Apostoł Świętego Imienia

Koronka do Najświętszego Imienia

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Akt skruchy: O Boże mój, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, i ponieważ kocham Cię ponad wszystko, żałuję i boleję z całego serca żem Cię obraził; z pomocą Twojej łaski postanawiam, najmocniej jak potrafię, już nigdy nie grzeszyć, strzec Twych przykazań oraz unikać wszelkiej pokusy i okazji do grzechu. Amen.

Pierwsza dziesiątka – na dużym koraliku:

Na dużym paciorku: Panie, Tyś powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Pukam, szukam i proszę o łaskę…

Powtórz 10 razy na małych koralikach:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Druga dziesiątka, na dużym koraliku:

Panie, Tyś powiedział: „O cokolwiek prosicie Ojca mojego w moim Imieniu, On wam to da”. Oto ja Twojego Ojca, w Twoim Imieniu, proszę o łaskę…

Powtórz 10 razy na małych koralikach:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Trzecia dziesiątka, na dużym koraliku:

Panie, Tyś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą”. Proszę Cię o tę łaskę (…), ponieważ Twoje Słowa są prawdziwe.

Powtórz 10 razy na małych koralikach:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

WSTECZ