Koronka do św. Klary

KORONKA DO ŚW. KLARY

(odmawia się tylko trzy dziesiątki)

Na początku:
Wierzę w Boga Ojca…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach:
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu – wspomagaj nas w kontemplacji Bożej Miłości.

Na małych paciorkach:
Święta Klaro miłością seraficką pałająca – wstawiaj się za nami.

Modlitwa końcowa:
O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze – okaż nam swoją miłość.
Klaro, wyjednaj nam pokój – Klaro niebiańska, módl się za nami.
O Klaro wierna, Matko święta nasza – wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.
Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa – Zbawcy i Odkupiciela naszego.
Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały: Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą, abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły, ze świętymi Twymi na wieki wieków. Amen.

WSTECZ