Koronka Franciszkańskiej Rodziny

Ułożył ją Nick Kovacs, OFS

Na krzyżyku: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Skład Apostolski: Wierzę e Boga…

Na pierwszych trzech paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Na pierwszym dużym paciorku: Święty Franciszku z Asyżu, przez twoje wstawiennictwo, modlę się o powołania zakonne i wzrastanie w świętości obecnych członków zakonu. Ojcze nasz…

Na 10 malych paciorkach: Bóg mój i wszystko moje!

Na drugim dużym paciorku: Święty Franciszku z Asyżu, przez twoje wstawiennictwo, modlę się nadal o większe powołania zakonne i nadal o wzrastanie w świętości obecnych członków zakonu. Ojcze nasz…

Na 10 malych paciorkach: Bóg mój i wszystko moje!

Na trzecim dużym paciorku: Święty Franciszku z Asyżu, przez twoje wstawiennictwo, modlę się o zwiększenie powołań zarówno duchownych i świeckich oraz wzrastanie w świętości obecnych członków zakonu duchownych i świeckich. Ojcze nasz…

Na 10 malych paciorkach: 
Bóg mój i wszystko moje!

Na centralnym medaliku: Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Na zakończenie: (3 razy) 
Chwała Ojcu… (w intencjach Ojca Świętego)Na krzyżyku: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


WSTECZ