Koronka na cześć Niepokalanej Maryi

Odmawia się na Różańcu

Na krzyżyku: Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na pierwszym dużym paciorku: Akt żalu: Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Na 3 małych paciorkach:Akt Wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt Nadziei: Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt Miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Na środkowym medaliku z Matką Bożą: Chwała Ojcu, ponieważ On jest moim Stwórcą. Chwała Synowi, ponieważ On jest moim Odkupicielem. Chwała Duchowi Świętemu, ponieważ On jest moim Słodkim Pocieszycielem. Chwała Trzem Osobą Boskim, ponieważ miłują się miłością nieskończoną.

Na dużych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, Joachimie i Anno, oddaję Wam moje życie i duszę.

Na 10 małych paciorkach: Pozdrawiam Cię, Maryjo, Najczystsza Dziewico, poczęta bez grzechu pierworodnego.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(3 razy) Pozdrawiam Cię, Matko Miłosierdzia, Szlachetny Pałacu Trójcy Przenajświętszej.

II

Koronkę odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach: Niech będzie Błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej Nieba i Ziemi Niepokalanie Poczętej.

Na 10 małych paciorkach: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami i za całym światem.

Na zakończenie: (3 razy) O Maryjo, bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.

WSTECZ