Koronka Seraficka

Koronka Do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny zwana jest też Koronką Franciszkańską (Koronką Seraficką).

Niektórzy historycy ruchu franciszkańskiego wiążą powstanie tego nabożeństwa z osobą świętego Bonawentury, a inni ze świętym Janem Kapistranem. Największy dziejopisarz franciszkański, Łukasz Wadding (1588-1657), w swoim monumentalnym dziele Annales Minorum podaje następującą wersję narodzin Koronki Franciszkańskiej:

„W 1422 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych pobożny młodzieniec, który będąc jeszcze świeckim człowiekiem, miał piękny zwyczaj codziennego składania u stóp figury Najświętszej Maryi Panny bukietu świeżych kwiatów własnoręcznie  zebranych.
W nowicjacie, oddany ćwiczeniom pobożnym i innym przepisanym regulaminem zajęciom, nie mógł zadośćuczynić swojemu pobożnemu zwyczajowi względem Najświętszej Dziewicy. To zniechęciło go do Zakonu i postanowił odejść, aby w dalszym ciągu ofiarowywać kwiaty Pannie Maryi.
Zanim jednak opuścił nowicjat, ukląkł przed wizerunkiem Matki Bożej, prosząc Ją o opiekę. Wówczas ukazała mu się Maryja i rzekła do niego:

«Nie smuć się z tego powodu, że musiałeś porzucić swą chwalebną praktykę ofiarowywania mi kwiatów. Pouczę cię w jaki sposób będziesz mógł mi ofiarowywać bukiet o nieskończenie większej wartości niż kwiaty, które mi dotychczas składałeś. Odtąd codziennie złożysz mi bukiet, lecz nie kwiatów, które więdną i usychają, ale bukiet modlitwy składającej się z Pozdrowienia Anielskiego. Odmów dziesięć Zdrowaś Maryjo i jeden raz Ojcze nasz dla uczczenia niewysłowionej radości, której doznałam w chwili poczęcia w swym łonie Słowa Bożego. Powtórz te same modlitwy na pamiątkę mojej radości, gdy szłam nawiedzić moją krewną św. Elżbietę. W ten sam sposób uczcij radość doznaną przeze mnie przy wydaniu na świat bez boleści i naruszenia dziewictwa, Jezusa Chrystusa. Dalej uczcij moją radość, jaką przeżywałam w czasie hołdu Mędrców przybyłych ze Wschodu, aby pokłonić się Jezusowi, następnie moją radość ze znalezienia Jezusa w świątyni, z Jego Zmartwychwstania, wreszcie ostatnie dziesięć Zdrowaś i jedno Ojcze nasz odmówisz dla uczczenia radości z mego Wniebowzięcia. Jeśli codziennie odmówisz te modlitwy, będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza ofiara, a dla ciebie bardziej zasługująca, aniżeli kwiaty, które mi dotychczas ofiarowywałeś».

Młodzieniec zrozumiał głos Maryi i zaczął z wielką pobożnością odmawiać modlitwy wskazane mu przez Najświętszą Pannę. Pewnego razu mistrz nowicjuszy, widząc uchylone drzwi celi tego nowicjusza, zatrzymał się, by popatrzeć, jak on się zachowuje, będąc w samotności. I wówczas zobaczył dziwną rzecz.
Nowicjusz klęcząc, modlił się; obok niego stał anioł i nawlekał na złotą nić przecudne róże. Gdy miał ich już dziesięć, dołączał lilię, wiązał oba końce i kładł w ten sposób utworzoną koronę (wianek) na głowę nowicjusza. Zapytany, co odmawia i kto go nauczył takiego sposobu modlenia się, opowiedział swoje widzenie”.

Koronka Franciszkańska – Koronka Seraficka

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

I. Radość: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o wcieleniu Syna Bożego

 „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida” (Łk 1,30b-32).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

II. Radość: Nawiedzenie Św. Elżbiety

„Wielbi dusz moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,46b-47).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

III. Radość: Narodzenie Pana Jezusa

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

IV. Radość: Pokłon Trzech Króli

„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

V. Radość: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami” (Łk 2,46-47).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

VI. Radość: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1,17b-18a).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

VII. Radość: Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1).

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Na zakończenie:

(2 razy) Zdrowaś Maryjo… dla uczczenia lat, które Matka Boża przeżyła na ziemi czyli przypuszcza się 72 lata.

Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo… w intencjach Ojca Świętego.

WSTECZ