Koronki do św. Antoniego

Koronka do Świętego Antoniego

(Na uczczenie 36 lat życia świętego Antoniego, przy jej odmawianiu działy się często cuda)

Na dużym paciorku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Na 10 małych paciorkach: Święty, święty, święty Antoni Padewski Cudotwórco! Pełna jest ziemia i morze cudów Twoich. Przez Miłość Dzieciątka Jezus poratuj nas!

Na zakończenie:
Chwała Ojcu…

Tak mówi się trzy dziesiątki – potem:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

(6 razy) powyższą modlitwę: Święty, święty…

Na końcu: Chwała Ojcu…

K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Panie Jezu Chryste, jakoś nawiedził sługę Twego świętego Antoniego w osobie Dziecięcia: tak dla próśb i zasług Jego, odwróć od nas karę, a nawiedź nas miłosierdziem Twoim i daj nam żywot wieczny. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Koronka do Świętego Antoniego z Padwy – 13 CZERWCA

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

I. Mors – Śmierć

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, otrzymałeś moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

II. Error – Błąd

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji, że słusznie nazwano Cię „młotem heretyków”. Spuść promień swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do wiary świętej Chrystusowej.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

III. Calamitas – Utrapienie

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego nieszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł(a) wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

IV. Demon – Czart

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, tak wielką moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył(a) swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował(a) na wieki.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

V. Lepra Fugiunt – Trąd znika

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał(a).

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

VI. Aegri Surgunt Sani – Chorzy biorą uzdrowienie

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodą dla mego zbawienia.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

VII. Cedunt Mare – Wzburzone morza cichną

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej dyszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

VIII. Vincula – Okowy spadają

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzy, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc, uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Maryi i złącz ją z Nimi więzami Bożej Miłości.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

IX. Membra – Członki odrastają

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła Świętego. Spojrzyj, dziś piekło znowu szaleje przeciw Kościołowi Świętemu i jego wyznawcom. Proszę Cię miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła Świętego.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

X. Resque Perditas – Zguby się odnajdują

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł(a)wraz z łaską Bożą, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił(a).

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

XI. Petunt et Accipiunt – Każdy, kto z wiarą prosi

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny(niegodna)proszę Cię, ulituj się nad mnę, biednym(biedną)grzesznikiem(grzesznicą) i nie odmawiaj mi swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

XII. Pereunt pericula – Niebezpieczeństwa nikną

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy, jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony(uwolniona)Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

XIII. Cessant et necessitas – W potrzebach staranie

O Najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, od ośmiu już wieków nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy ,z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie, bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił(a)i błogosławił(a)przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego Miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny (niegodna)chciałem(chciałam)Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł(a)umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła Świętego, zaopatrzony(zaopatrzona)świętymi Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maryja, Józef! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławić na wieki.

Responsorium(„Si quaeris”):

Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.
Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
Zguby się znajdują ,łaska zdrowia wraca

Złe myśli pierzchają, wzrasta ufność w Boga.
Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem
Zguby się zwracają za ufnym westchnieniem.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.
Zguby się znajdują, łaska zdrowia wraca.

Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
Z mieszkańcami Padwy sławę Jego głoszą.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała za tę władzę daną Antoniemu.
Zguby się znajdują, łaska zdrowia wraca…

K. Weź nas w opiekę Święty Antoni.
W. Niech nas Twa prośba od złego uchroni.

K. Módlmy się: Niech uwesela Kościół Twój, o Boże, uroczysta modlitwa świętego Wyznawcy, Antoniego, abyśmy pomocą jego wsparci, zasłużyli wiekuistym cieszyć się weselem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który w cudowny sposób odkryłeś serce bogacza, a Swe poświęciłeś ciepieniom  nieszczęśliwych, a także prośby nasze raczyłeś zanieść przed Tron Boga i wyjednać u Niego ich wysłuchanie, jako znak naszej wdzięczności przyjmij tę małą ofiarę, którą składam u stóp Twoich ku wsparciu nieszczęśliwych. Niech ten datek mały wyjdzie na pożytek biednym, jako i nam był pożyteczny. Tak ich jak i nas wspieraj, o św. Antoni, Swą łaskawością w potrzebach naszych doczesnych a jeszcze więcej w potrzebach duchowych, abyśmy wraz z Tobą mogli uwielbiać Boga na wieki. Amen.

O Najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obroń co, święty Antoni, udziel mi swego błogosławieństwa, które sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od Jego ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze Imiona wraz z Tobą. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Koronka do Świętego Antoniego z Padwy (Wersja krótsza)

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

1. Chwalebny święty Antoni, który miałeś od Boga moc wskrzeszania zmarłych, rozbudź moją dusze z obojętności i pomóż mi prowadzić życie gorliwe i święte.

2. Święty Antoni, obdarzony mądrością, który dzięki swej nauce byłeś światłem dla Kościoła i dla świata, oświeć moją duszę i otwórz ją na Bożą prawdę.

3. Święty Antoni, zawsze pełen współczucia i wrażliwości, Ty przychodzisz z pomocą tym, którzy cię wzywają, dopomóż mi w moich obecnych potrzebach.

4. Wspaniałomyślny święty Antoni, który otwierając się na Boże natchnienie, poświeciłeś swoje życie Bogu, spraw, abym i ja z pełną dyspozycyjnością umiał słuchać głosu Pańskiego.

5. Święty Antoni, który zachowałeś doskonałą czystość serca, nie pozwól, aby dusza moja została zmazana grzechem, ale pomóż mi przeżyć życie w niewinności.

6. Drogi święty Antoni za Twoim wstawiennictwem tylu chorych otrzymało zdrowie, wspomóż mnie, abym doznał uzdrowienia z przewinień i z moich złych skłonności.

7. Święty Antoni, który poświęciłeś się dla zbawienia braci i sióstr, prowadź mnie po morzu tego życia i dopomóż dotrzeć do portu życia wiecznego.

8. Święty Antoni, Ty zawsze rozumiałeś ludzkie nieszczęście i zdołałeś uwolnić tylu skazańców, wyproś mi łaskę uwolnienia od więzów grzechu, bym nie został przez Boga odrzucony na wieki.

9. Święty Cudotwórco, który posiadałeś dar przywracania ciałom rąk i nóg odciętych, nie pozwól mi odłączyć się od miłości Boga i jedności z Kościołem.

10. Niezawodny opiekunie ubogich, który pomagasz odnaleźć rzeczy zgubione, spraw bym nigdy przez grzech nie zgubił przyjaźni z Bogiem, ale bym ją wiernie zachował przez całe życie.

11. Najdroższy święty Antoni, Ty wysłuchujesz wszystkich, którzy się do Ciebie zwracają, przyjmij z dobrocią także moją modlitwę i przedstaw ją Bogu, abym został wysłuchany.

12. Święty Antoni, Ty byłeś niezmordowanym apostołem Bożego słowa, spraw, abym potrafił dawać świadectwo mojej wiary słowem i przykładem.

13. Ukochany święty Antoni, który w Padwie masz swój grób błogosławiony, zwróć oczy na moje potrzeby; przemawiaj za mną do Boga swoim cudownym językiem, abym dostąpił wysłuchania i pociechy.

Koronka do Świętego Antoniego Padewskiego

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…

I. Na dużym paciorku: Święty Antoni, który od młodości pragnąłeś służyć Bogu, prosimy cię, byś wyjednał nam gorące pragnienie wiernej i konsekwentnej służby Bożej.

Na 10 małych paciorkach: Święty Antoni, gorejący wielką miłością Bożą, módl się za nami.

II. Na dużym paciorku: Święty Antoni, który pragnąłeś ponieść śmierć dla Imienia Jezus, prosimy cię, byś wyjednał nam męstwo w świadczeniu o Chrystusie, także za cenę niezrozumienia, lekceważenia i pogardy.

Na 10 małych paciorkach: Święty Antoni, rozpalony pragnieniem męczeństwa, módl się za nami.

III. Na dużym paciorku: Święty Antoni, który gorliwie głosiłeś Słowo Boże i nawracałeś błądzących, prosimy cię, byś wyjednał nam szacunek dla Słowa Bożego i pragnienie karmienia się nim na co dzień.

Na 10 małych paciorkach: Święty Antoni, żarliwy głosicielu świętej Ewangelii, módl się za nami.

IV. Na dużym paciorku: Święty Antoni, który otaczałeś szczególną miłością biednych, skrzywdzonych i potrzebujących, prosimy cię, byś wyjednał nam szczerą miłość dla naszych ubogich braci i pobudził nas do niesienia im pomocy.

Na 10 małych paciorkach: Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.

V. Na dużym paciorku: Święty Antoni, który byłeś godny piastować na swych rękach Dzieciątko Jezus, prosimy cię, byś wyjednał nam gorące pragnienie coraz większego miłowania Boga aż po kres naszego życia.

Na 10 małych paciorkach: Święty Antoni, nasz orędowniku u Boga, módl się za nami.

Na zakończenie:

(3 razy) Chwała Ojcu…

Módlmy się: Najłaskawszy Panie Jezu, który świętego Antoniego nie przestajesz wsławiać cudami, spraw dla jego zasług i modlitw, abyśmy od wszelkiego utrapieni wybawieni, mogli na ziemi świątobliwie, a w niebie z nimi razem Ciebie chwalić. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Koronka na cześć Świętego Antoniego z Padwy

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na krzyżyku lub medaliku ze Św. Antonim:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Na 3 paciorkach:

(3 razy) Chwała Ojcu… dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej za świętego Antoniego.

Na dużych paciorkach, których jest 4: Ojcze nasz…, aby uczcić najważniejsze cnoty świętego Antoniego czyli: pokorę, ubóstwo, cierpliwość i posłuszeństwo.
Na 9 małych paciorkach, których jest cztery grupy, symbolizują 36 lat przeżytych na ziemi świętego Antoniego: Święty Antoni, wspomagaj mnie teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Na zakończenie:

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

WSTECZ