Litania do św. Jana z Dukli (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.
Święty Janie, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami.
Święty Janie, miłośniku krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Janie, wierny synu Ojca naszego Franciszka, módl się za nami.
Święty Janie, świętość Kościoła wzbogacający, módl się za nami.
Święty Janie, mężu żywej wiary, módl się za nami.
Święty Janie, mężu chrześcijańskiej nadziei, módl się za nami.
Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie pokory, módl się za nami.
Święty Janie, drogowskazie ubóstwa, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie czystości i niewinności, módl się za nami.
Święty Janie, nieustępliwy w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów, módl się za nami.
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego, módl się za nami.
Święty Janie, potrzebującym nieustannie śpieszący z pomocą, módl się za nami.
Święty Janie, niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych, módl się za nami.
Święty Janie, żarliwy apostole Bożego Królestwa, módl się za nami.
Święty Janie, hojny szafarzu świętych sakramentów, módl się za nami.
Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku, módl się za nami.
Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty, módl się za nami.
Święty Janie, niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych, módl się za nami.
Święty Janie, męczenniku pragnieniem, módl się za nami.
Święty Janie, łaską uzdrawiania chorych obdarzony, módl się za nami.
Święty Janie, pociecho smutnych, módl się za nami.
Święty Janie, pomocy dla zwaśnionych i pragnących pojednania, módl się za nami.
Święty Janie, chlubo Zakonu naszego, módl się za nami.
Święty Janie, chwało naszej Prowincji, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Janie z Dukli
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Święty Janie z Dukli, cierpliwy i mężny w doświadczeniach, szczególnie przy utracie wzroku, wyproś nam cnotę męstwa, abyśmy nigdy nie narzekali na dźwiganie krzyży naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WSTECZ