Litania do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z Lipnicy (I)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                        zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo,                                              módl się za nami,
Święty Szymonie z Lipnicy,                     módl się za nami,
Św. Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,
Św. Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Św. Szymonie, wierny synu św. Franciszka.
Św. Szymonie, dla miłości Boga gardzący światowymi godnościami,
Św. Szymonie, w czasie epidemii bliźnim służący z narażeniem życia,
Św. Szymonie, miłością bliźniego uświęcony,
Św. Szymonie, wzorze surowych obyczajów,
Św. Szymonie, pokorny sługo Boży,
Św. Szymonie, silnej wiary przykładzie,
Św. Szymonie, mężu niezachwianej nadziei,
Św. Szymonie, przykładzie wychowawców,
Św. Szymonie, wzorze dążących do czystości,
Św. Szymonie, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Szymonie, ubogi duchem,
Św. Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,
Św. Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,
Św. Szymonie, łaska czynienia cudów obdarzony,
Św. Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii,
Św. Szymonie, patronie młodzieży akademickiej
Św. Szymonie, patronie Krakowa,
Św. Szymonie, patronie naszej parafii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Szymonie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który wsławiłeś św. Szymona darem głoszenia Ewangelii, spraw łaskawie, abyśmy żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki i pełniąc Twoją wolę, drogą Twej sprawiedliwości doszli do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICY (II)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłucha/ nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Szymonie z Lipnicy Murowanej, Święty Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,
Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Święty Szymonie, wierny uczniu świętego Franciszka,
Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie, Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający, Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga, Święty Szymonie, aniele czystego serca, Święty Szymonie, ubogi duchem, Święty Szymonie, przełożonym posłuszny, Święty Szymonie, pokorny sługo Boży, Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach, Święty Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,
Święty Szymonie, cudami słynący,
Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych, Święty Szymonie, szczególny opiekunie matek rodzących,
Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy, Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy, Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający, Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych, Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,
Święty Szymonie, patronie Krakowa,
Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych, Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Szymonie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to w swej łaskawości, abyśmy jego nauką oświeceni to, co się Tobie podoba wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WSTECZ