Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże. zmiłuj się nad nami.
Święta i Niepokalana Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami,
Panno Niepokalana, żyjących Matko,
Panno Niepokalana, mądrości stolico,
Panno Niepokalana, bez zmazy zwierciadło,
Panno Niepokalana, bez ciernia lilio,
Panno Niepokalana, zamknięty ogrodzie,
Panno Niepokalana, poranna gwiazdo,
Panno Niepokalana, jak księżyc piękna,
Panno Niepokalana, jak słońce wybrana,
Panno Niepokalana, od Aniołów uczczona,
Panno Niepokalana, od Patriarchów i Pro­roków pokazana,
Panno Niepokalana, nad aniołów wywyż­szona,
Panno Niepokalana niebios Królowo,
Panno Niepokalana, Chrześcijan Nadziejo,
Panno Niepokalana, jedyna nasza Pociecho,
Panno Niepokalana, przeznaczonych Ozdobo,
Panno Niepokalana, z niewiast najpiękniejsza,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa. Ochroń nas Niepokalana Panno.
Przez niepokalane Poczęcie Twoje, prosimy Cię,
Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.
Racz Kościołowi świętemu i całemu ludowi chrześcijańskiemu, pokój i jedność wyjednać,
Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.
Racz Braci i Siostry modlących się do Ciebie błogosławić,
Ciebie pro­simy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.
Racz wszystkim wiernym zmarłym, wieczny od­poczynek uprosić,
Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,. Zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,. Zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ksiądz: Z wielkim weselem Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny nabożnie rozpamiętywajmy.
Wierni: Aby się za nami modliła, do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się:
Boże, któryś poczętą bez zmazy Najświętszą Maryję Pannę Apostołowi Twemu Janowi w ko­ronie z dwunastu gwiazd jaśniejącą objawił, racz dać wiernym Twoim, którzy na ziemi czczą godność Matki Zbawiciela, aby za jej przyczyną, koroną wiekuistej światłości w niebie ukorono­wani zostali: który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy św. Jedyny na wieki wieków.

Amen.

WSTECZ