Litania bł. Anastazego

Minolta DSC

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami!
Święty nasz ojcze Franciszku, módl się za nami!
Błogosławiony Anastazy Pankiewiczu,
Błogosławiony Anastazy, z ubogiej i wielodzietnej rodziny pochodzący,
Błogosławiony Anastazy, sumienny w nauce,
Błogosławiony Anastazy, obowiązkowy w wypełnianiu swoich zadań,
Błogosławiony Anastazy, pragnący większej doskonałości duchowej,
Błogosławiony Anastazy, godny synu ojca Serafickiego,
Błogosławiony Anastazy, czcicielu Antoniego z Padwy,
Błogosławiony Anastazy, kapłanie według serca Bożego,
Błogosławiony Anastazy, oddany sprawie Kościoła i zakonu,
Błogosławiony Anastazy, duszpasterzu wojsk polskich na obczyźnie,
Błogosławiony Anastazy, wychowawco zakonnej młodzieży,
Błogosławiony Anastazy, w przełożeństwie wieloletni sługo braci,  
Błogosławiony Anastazy, sługo łódzkiej ziemi,  
Błogosławiony Anastazy, założycielu szkoły katolickiej,
Błogosławiony Anastazy, duchowy ojcze Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla,
Błogosławiony Anastazy, wzorze modlitwy i czcicielu Eucharystii,
Błogosławiony Anastazy, przykładem własnego życia przyświecający,
Błogosławiony Anastazy, mężu chrześcijańskiej nadziei,
Błogosławiony Anastazy, mądrości życiowej przykładzie,
Błogosławiony Anastazy, nie zrażający się trudnościami,
Błogosławiony Anastazy, duchem życia braterskiego przepełniony,
Błogosławiony Anastazy, gorliwy w pracy duszpasterskiej,
Błogosławiony Anastazy, pomagający będącym w potrzebie,
Błogosławiony Anastazy, o wykształcenie ubogiej młodzieży i dzieci zatroskany,
Błogosławiony Anastazy, cierpliwy w chorobie,
Błogosławiony Anastazy, do końca wierny strojowi zakonnemu i powinnościom kapłańskim,
Błogosławiony Anastazy, więźniu  obozu w Dachau,
Błogosławiony Anastazy, współwięźniom niosący radość i pociechę,
Błogosławiony Anastazy, przez oprawców w czasie pomocy bliźniemu dłoni pozbawiony,
Błogosławiony Anastazy, męczenniku za wiarę,
Błogosławiony Anastazy, orędowniku przed Bogiem,
Błogosławiony Anastazy, chlubo bernardyńskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami błogosławiony Anastazy

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, ty obdarzyłeś błogosławionego ojca Anastazego Pankiewicza * łaską mężnej wiary nie cofającej się przed męczeńską ofiarą życia, * spraw, abyśmy za jego przykładem zawsze żyli treścią Chrystusowych błogosławieństw, * a wierni powołaniu do świętości, byli oddanymi dziećmi Kościoła i odważnymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ