Matce Bożej Skępskiej Brzemiennej

Modlitwa

Królowo naszych serc, zwracam się do Ciebie, Maryjo Brzemienna, prosząc o Twoje wstawiennictwo u Boga w mojej sprawie. Wierzę, że jak przez tyle wieków, Panienko Skępska, opiekujesz się Ludem Wiernym, który Ciebie obrał na swoją Królową, tak i mnie weźmiesz w swoją opiekę i wyprosisz u Swego Syna Jezusa Chrystusa łaski, o które pokornie prosimy: (…)

O Maryjo Niepokalana, o Królowo naszych serc, o Matko Boża Brzemienna, za Twoją Matczyną opiekę wychwalać będziemy naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

Zapal świeczkę

Zapraszamy do zapalenia (za pośrednictwem naszej strony) świeczki przy figurze Matki Bożej Skępskiej. Modlitwy w przesłanych intencjach będą odmawiane przez siedem dni.

O zapaleniu świeczki powiadomimy Cię drogą mailową. Dane zamieszczone w formularzu zostaną przesłane na nasz adres mailowy nasiswieci@gmail.com.

Jeżeli chcesz, aby Twoje imię i intencja zostały zamieszczone na tej stronie, zaznacz opcję TAK w formularzu.

np. Intencja Bogu i mi znana/Zapalam świeczkę (komu), prosząc o ...


ZAPALONE ŚWIECZKI

Za wszystkich proszących o modlitwę oraz za rozpowszechniających kul świętych i błogosławionych
Animatorzy Kultu Świętych i Błogosławionych PNPNMP
Matko Boska proszę Cię o upragniony dar potomstwa dla Justyny i Marka oraz dla Joanny i Piotra.
Justyna – 18.01.2024 r.
Mateczki Boska Skępska, z całego serca bardzo proszę, o zdrowie i opiekę dla mojego bardzo chorego synka Adrianka Lewandowskiego i jego matki Beaty. Chroń ich Najukochańsza Mateczki, a mojej rodzinie przywróć Spokój!
Beata- 04.03..2024 r.
Matko Boża Brzemienna prosimy Cię o dar macierzyństwa i ojcostwa.
Asia i Piotr – 20.09.2022 r.
Maryjo, oddaję pod Twoją opiekę Dominikę i jej nienarodzone dziecko proszę wyproś u Syna łaskę zdrowia dla nich , teraz w szpitalu walczą o życie dziecka… ulituj się nad nimi.
Małgorzata W. – 27.01.2022 r.
Matko Boża Brzemienna, prosimy Cię o zdrowy rozwój ciąży i szczęśliwe rozwiązanie. Dziękujemy za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski! [Agnieszka i Konrad – 07.03.2021 r.]
W intencji poczęcia dziecka dla Oli i Radka. [Anna W. – 27.09.2021 r.]
Matko Boża Brzemienna proszę Cię o szczególną opiekę dla mojej córki Ani i jej poczętego dziecka, oraz chroń ich od wszelkiego złego i obdarzaj błogosławieństwem oraz zdrowiem.
Jola

WSTECZ