Modlitwy

Modlitwa do Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej w każdej potrzebie

W ręce Twoje Najświętsza Niepokalana, Maryjo Ja nędzny grzesznik, polecam ciało moje, duszę moją, zmysły wszystkie, sprawy moje, rodziców moich, przyjaciół moich i tych, którzy mi coś dobrego uczynili, żywych i umarłych, i wszystkich tych którzy mnie o modlitwę prosili i tych za których mo­dlić się powinienem.

Zmiłuj się nad nami Najłaskawsza Dziewico, Maryjo Matko Pana na­szego Jezusa Chrystusa. Nakłoń teraz łaskawych uszu Twoich na prośby moje, a wybaw nas od wszystkich przeciwności i ucisków!

O Niepokalanie Poczęta Maryjo. Nie dopuszczaj mnie więcej ku­sić, niż moja ułomność znieść może. O Panno Najchwalebniejsza, nie opuszczaj mnie w utra­pieniu moim, aby się ze mnie nie cieszyli nieprzyjaciele moi, ale niech mnie utwierdzi łaska Twoja do czynienia woli Syna Twego i do od­dania Jemu wiernie przedsięwzięcia mego.

Do Ciebie, Najświętsza Panno Maryjo, prośby moje, boleści mojego serca niechaj wstąpią, niech pro­szę nie wraca się próżna modlitwa moja, ale miłosierdzie Twoje niech poprzedza i towarzy­szy mi aż do końca życia mego.

O Panno naj­zacniejsza! Nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci mojej, ale od wszelkiego złego, wyrwij mnie na ten czas prowadząc duszę moją nędzną na miej­sce ochłody, pokoju i wiecznej społeczności, aby tam błogosławiła, wysławiała i chwaliła Jezusa Chrystusa Syna Twego, wraz z Ojcem i z Du­chem Świętym na wieki wieków. Amen.

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaj ę się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Modlitwa „O Maryjo, bez grzechu poczęta”

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

WSTECZ