Modlitwy

Modlitwa o kanonizację błogosławionego Władysława

Boże, który jesteś w świętych Twoich i cuda działasz przez wybrańców Swoich i przez nich dajesz nam poznać dobroć i wielkość Swoją, proszę Cię, abyś cześć wyznawcy Twojego, błogosławionego Władysława z Gielniowa, w narodzie naszym rozszerzał, miłość i nabożeństwo ludu ku niemu rozniecał.  Obdzielaj nas przezeń różnymi dobrodziejstwami, pocieszaj w smutku, oswobadzaj z niebezpieczeństw. Niechaj cały świat katolicki, niechaj Twój Kościół wielbi w nim i przezeń wielkie święte Imię Twoje. Daj nam doczekać tego, abyśmy święcili jego uroczystą kanonizację i dlatego w tym celu zanoszę prośbę do Ciebie, Boże: Sław Władysława z Gielniowa, gdyż on rozszerzał chwałą Twoją. Amen. Błogosławiony Władysławie, módl się za nami!

Modlitwa do bł. Władysława z Gielniowa o łaskę zdrowia i ustanie epidemii.

Bł. Władysławie z Gielniowa – Patronie Polski i miasta Warszawy – opiekunie tych, którzy się do Ciebie uciekają. Wsparci przykładem naszych ojców, którzy z wiarą, nadzieją i dziecięcą ufnością modlili się przy Twoich doczesnych szczątkach, jak i w innych miejscach, przyzywali Twej pomocy i ratunku, za każdym razem byli wysłuchiwani. U Pana Boga wypraszałeś łaski i cuda, oraz w cudowny sposób ustawały epidemie dżumy i cholery.

Prosimy Cię dla chorych i tych, którzy się nimi opiekują i pielęgnują o łaskę zdrowia, a w ciężkim położeniu o cud życia zgodny z wolą Bożą. Prosimy Ciebie również bł. Władysławie o ustanie nowej epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Niech doznamy Twej przemożnej opieki, abyśmy mogli, jak nasi ojcowie wychwalać Miłosiernego Boga i sławić Twoje przemożne wstawiennictwo. I niech tak się stanie dla naszego zbawienia. Amen.

Modlitwa do bł. Władysława z Gielniowa.

Bł. Władysławie z Gielniowa. Nigdy nie zostawiałeś bez pomocy tych, którzy się do Ciebie uciekali i Twej pomocy przyzywali. Doświadczeniem naszych ojców, którym zdrowie, życie i ustąpienie epidemii u Boga wypraszałeś, proszę, uproś zgodnie z wolą Bożą dla mnie łaskę (………).

Z wdzięcznością i sercem przepełnionym wiarą, nadzieją i miłością będę dziękował Bogu za Jego Miłosierdzie, a Ciebie, bł. Władysławie, będę sławił za przemożną opiekę nade mną. I niech tak się stanie dla mojego zbawienia. Amen.

WSTECZ