Modlitwy do o. Rafała

MODLITWA DO O. RAFAŁA Z PROSZOWIC

Ojcze Rafale, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa , Ty jesteś tak blisko Jego tronu i orędujesz za nami w naszych troskach i kłopotach. Składamy Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi obdarzasz polecających się Twojej szczególnej opiece.

Prosimy, weź nas w swoją opiekę i ocal nas od zarazy; pomagaj nam w trudzie pielgrzymowania do naszej ojczyzny w niebie, nie dozwól, by ktokolwiek zagubił sie  na drogach życia; pomóż nam dźwigać nasze krzyże oraz bądź przewodnikiem i opiekunem. Ufamy, że pod Twoją opieką nikt nie może zginąć.

Wejrzyj na naszą szczerą miłość oraz silną ufność, jaką są przepełnione nasze serca. Spraw, abyśmy we wszystkich potrzebach znajdowali u Ciebie pomoc i ucieczkę, teraz i w przyszłości. Amen.       

Modlitwa II

Panie, Boże Miłosierdzia i wszelakich pociech dobrotliwy, któryś z przedziwnej mądrości dać raczył aniołów świętych ludziom na obronę, przestrogę, pociechę i naukę; a bł. Rafała za lekarza i przewodnika, pokornie Cię prosimy, abyśmy za prośba Jego, w domach, kłopotach, chorobach i wszelkich niebezpieczeństwach mogli być bezpieczni i wolni, a Ciebie teraz na ziemi, a potem w niebie, mogli chwalić na wieki.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA III

Panie Boże miłosierdzia i wszelakich pociech Ojcze dobrotliwy, któryś z przedziwnej mądrości dać raczył Aniołów Świętych ludziom na obronę, przestrogę, pociechę i naukę, a Sługę Twego Rafała za lekarza i przewodnika; pokornie Cię proszę, abym za prośbą Jego, w domach, drogach, kłopotach, chorobach, i wszelkich niebezpieczeństwach mógł być bezpiecznym i wolnym, a Ciebie teraz na ziemi, a potem w Niebie wiecznemi czasy, mógł chwalić przez Pana Jezusa. Amen.

MODLITWA IV

Róże, który że swego nic wypowiedzianego miłosierdzia, od stworzenia świata czuwasz przez Swą Opatrzność nad ludźmi, daj, abyśmy zapatrując się na Sługę Twego Rafała, skutecznie używali niebieskiego natchnienia, i niem prowadzeni przez całe życie doczesne, mogli sobie po zgonie zasłużyć na błogosławioną wieczność. Amen.

MODLITWA V

Przyczyń się za nami Sługo Boży Rafale, prawdziwy Zakonniku, któryś szedł drogą Pańska, abyśmy za wstawiennictwem Twoim, u Najlepszego Ojca, u Największego Pana, uzyskali spełnienie próśb zasyłanych do podnóża tronu Jego. Niechaj zapatrywanie się na Twe zasług pełne życie, będzie i dla nas gorącą pobudką do przechodzenia drogi ziemskiej w cnocie i doskonałościach, które by nas po przebyciu tej pielgrzymki, zawiodły w dziedzinę Błogosławionych. Amen.

MODLITWA VI

Sługo Boży Rafale, nasz Patronie, który strzegąc dusz ludzkich od grzechów, tyle łask Bożych dla siebie i dla drugich wyjednałeś, uproś nam błagamy Ciebie, abyśmy darów Bożych w obżarstwie nie nadużywali, lecz przez skromne i obyczajne życie, na zbawienie zasłużyli, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń

O Sługo Boży z Proszowic Rafale,
Imienia Maryi wielki miłośniku,
Ty, co w niebieskiej przebywasz już chwale,
Pomnij i o mnie nieszczęsnym grzeszniku!

Niech Twoje życie, niech zasługi Twoje,
Wymodlą sercom naszym pokrzepienie,
Niech w dusze spłyną świętej łaski zdroje,
I troskom naszym zbawienne ulżenie. 

Jako Twe życie cnotą uwieńczone,
Było z pożytkiem dla Boga i ludzi,
Tak niech dni nasze znojem okolone,
Twój wzór do czynów szlachetnych rozbudzi.

Gorąca miłość; czucie nieodrodne
Od starodawnej, praojczystej wiary,
Poniosą Bogu uczucia pogodne,
I rzewne serca naszego ofiary.

Ty tę modlitwę co w Niebo zasłana,
I korną prośbę strapionego ducha,
Unieś Rafale przed Oblicze Pana,
A On tych westchnień łaskawie wysłuchać

My zaś bezpieczni pod Bożą Opieką,
Unikniem wszelkiej na tej ziemi złości,
I dni żywota błogo nam przecieką,
Do niepojętej wieczności.

Hymn

(w dzień uroczystości Sługi Bożego Rafała przy jego grobie)

Ozdobo Zakonu, Sługo Boży w Niebie,
Mężu za cnoty uczczony,
O, Rafale z Proszowic!

Kapłanie wielbiony,
W Twą uroczystość dziś wzywamy Ciebie:
Witaj Błogosławiony!

Twój Święty Mężu, doczesny proch ciała,
W tym oto grobie złożony,
A Duch pomiędzy grono Sług Pańskich wliczony,
Zażywa szczęścia gdzie jest Świętych Chwała,
Mężu Błogosławiony!

Rafale z Proszowic, wzorze zakonniczy,
Zasługami ozdobiony,
l cnotami jak kwieciem Maja uwieńczony;
W zorze poświęceń, anielskiej słodyczy,
Witaj Błogosławiony!

Ty swemi modłami u Tronu Bożego,
Proś Sługo Pański uczczony.
By klęski omijały te nasze zagony,
Byśmy swobodni zostali od złego,
Ojcze Błogosławiony!

By pożary, powódź i gradowe siły,
Wichr gwałtownie rozpędzony,
Straszna cholera, pomór, i głód rozsrożony,
Nas biednych ludzi sobą nie gnębiły,
Uproś Błogosławiony!

Przez łaskę Najświętszej Dziewicy u Boga,
I Twe u Niego wstawienie,
Ominie zdoła od nas wszelakie cierpienie;
A gdy się ziemska ukończy tu droga,
Zawita nam Zbawienie!

Amen.

PIEŚNI

Pieśń

I.

Beate Raphael, prodigiis clarens,
Qui sibi locum elegisti Varthensem
In semitis vitae, quae tendunt in coelum,
Sis nobis tutamen, lumen indeficiens.

Imitator Fervens Patris Assisiensis,
Ut ille cupiens pro Christo contemni,
Ut ille volens omnibus spoliari,
Da, eius sequamur vestigia semper

Defensor Patriae nostrae in adversis:
At Deum orans, regi dans consilia,
Colligens fortia contra hostes arma,
Periculis pressos semper nos adiuva

                Imitator Fervens…

Tu sicut matrem qui Mariam amasti,
Ac moriens Vartham se ferri iussisti
Ad Matrem Assumptam, ad Immaculatam,
Fac nos in patriam assumi per illam

                Imitator Fervens…

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

                Imitator Fervens…..

II.

O Raphael Vartensis
Gratiis extensis
Bone Franciscane
Sta nobis pro pane.

Sicut te colimus
Beatum credimus
Sic nos Tu visita
Fer gratias pro vita

Det Pater coelestis
Ut succurras maestis
Aegris, turbulentis
Polonicae gentis

                Sicut te…

Gloria Patri et Filio
Et Spiritui Sancto

                 Sicut te…

III.

Ojcze Rafale,
do Ciebie wołamy,
Chciej nas wysłuchać,
o co cię błagamy,

Racz nam uprosić
wszelkie niebios dary,
Przedstawiaj Bogu
serc naszych ofiary.

My Ci winszujem
szczęśliwości w niebie,
Ty przybądź w pomoc,
gdy będziem w potrzebie:

Spraw przy tem,
byśmy bogobojnie żyli,
W końcu zaś w niebie
z Tobą się cieszyli.

IV.

O, słynący z łask Rafale
W Warcie i w całym zakonie;
Dziś prosimy Boga w chwale
Abyś zasiadł w Świętych gronie.

Tyś Patronem jest u Boga
Dla nas, którzy czcimy Ciebie
Kiedy smutek, boleść, trwoga
Wstawiaj się za nami w niebie!

Ty kroczyłeś zawsze drogą
Franciszka Serafickiego
I my chcemy iść za Tobą,
I my chcemy iść za Tobą,

Tyś Patronem jest u Boga….

Ciesz się Warto, stary grodzie 
I z przeszłości swej się chlub.  
Bo przystało Ci w narodzie
Mieć Rafała sławny grób.

Dziś ten wielki mąż już w niebie  
Wziął nagrodę za swój trud,      
I wspomaga wciąż w potrzebie  
Zawsze doń spieszący lud.   

Jak za życia wiódł do Boga
I do Marii rzesze dusz,
Tak dziś broni nas od wroga
I do raju wiedzie bram.

Oby Jego tej opieki;
Każdy z nas się godnym stał
A po zgonie z nim na wieki,
Bóg się w niebie złączyć dał.

                              

WSTECZ