Modlitwy

Modlitwa Jana Pawła II w Dukli

Święty Janie, miłujący Boga i bliźnich całym swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską, szczerą i głęboką.

 Niech Bóg będzie dla nas tą drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają już wszelkie inne pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych, zarówno tych najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas granicami państw, chcemy kochać jak siebie samych.

Ty dałeś nam przykład tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako Twoi rodacy potrafili ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą już bez żadnych ograniczeń, wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o potrzebne łaski przez przyczynę świętego Jana z Dukli

Ojcze Niebieski, Miłosierny Boże, z pokorą upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej obecnej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, żeś Ty, Panie, jest Dawcą wszystkiego, że jesteś Bogiem żywych i umarłych, że wszystkim rozporządzasz mądrze i nie dopuszczasz na nikogo utrapień ponad ich siły i możliwości znoszenia. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy Twoich sług, ilekroć udają się do Ciebie z wiarą i ufnością. Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą przychodzę dziś do Ciebie. Boże, jedyny dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych, a szczególnie przez przyczynę świętego Jana z Dukli, abym dostąpił łaski, o którą Cię pokornie i z ufnością proszę…

Modlitwa do świętego Jana z Dukli

Święty Janie z Dukli, z ufnością zwracamy się do ciebie w naszych potrzebach za przykładem naszych ojców, którzy szczerze ufali twoim modlitwom i twemu wstawiennictwu u Boga i zawsze byli wysłuchani. Bądź naszym Orędownikiem, swoją modlitwą wstawiaj się za nami do Boga, aby nasza Ojczyzna mogła żyć w pokoju, a my wszyscy byśmy zawsze wiernie trwali przy Bogu. Upraszaj nam u Boga przebaczenie naszych grzechów i zdrowie duszy, a także zdrowie ciała i uleczenie z chorób. Ufamy, że za twoją przyczyną Bóg udzieli nam wszystkich potrzebnych łask.
W. Módl się za nami, święty Janie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości; dozwól łaskawie, abyśmy naśladując jego przykład, mogli otrzymać potrzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Jana z Dukli

Ozdobo Polski, perło Zakonu Braci Mniejszych, święty Janie z Dukli, bądź nam wszystkim patronem u tronu Bożego. Z Dukli wprawdzie pochodzisz, lecz ktokolwiek Cię wezwie, śpieszysz mu na ratunek i wspierasz go. Wielki Przyjacielu Boga, polecamy się Twojej opiece. Weź nas w swoją obronę i wspieraj w potrzebach. Kiedy nasze siły okażą się słabe i niedostateczne, niech doznamy wtedy Twojego wsparcia. Kiedy nasze westchnienia nie zdołają się wzbić do Bożej stolicy, Ty je uzupełnij swoimi modlitwami. Nie przestawaj orędować za nami u Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Przedstaw Im naszą słabość i duchową biedę. Wyjednaj u Nich miłosierdzie i miłość. Uproś pociechę i pokrzepienie.
Oby nam dobry Bóg, za Twoją przyczyną, święty Janie, darował winy i kary, i dopuścił nas do dziedzictwa wiecznego. Uproś nam całkowite nawrócenie, łaskę wytrwania w dobrym do końca i kiedyś wiekuistą nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WSTECZ