Nowenna do bł. Jana Dunsa Szkota

Ojciec Piotr od kilku lat cierpi na wiele dolegliwości oczu. Ma przejść kolejną operację oka.

Z powodu nabożeństwa ks. Piotra do bł. Jana Dunsa Szkota, Franciszkanie Niepokalanej, proszą o odmawianie kolejnej nowenny na cześć bł. Jana Dunsa Szkota z dwóch powodów. Pierwszą intencją jest kanonizacja Jana Dunsa Szkota. Drugą intencją jest, aby ks. Piotr odzyskał wzrok i został uzdrowiony. Oczywiście te dwie intencje uzupełniają się w tym sensie, że cudowne uzdrowienie wzroku ks. Piotra z taką publiczną modlitwą skierowaną do Błogosławionego o uzdrowienie zapewniłyby cud potrzebny do kanonizacji.

(Aby poniższa modlitwa stała się nowenną, zaleca się trzykrotne powtórzenie triduum przez dziewięć dni).

Modlitwy o kanonizację błogosławionego Duna Szkota – na każdy dzień nowenny

O Najwyższy, Wszechmogący i łaskawy Panie, który wywyższasz pokornych i zawstydzasz tych, którzy są dumni z serca. Daj nam wielką radość oglądania kanonizacji błogosławionego Jana Dunsa Szkota. Zaszczycił Twojego Syna najbardziej wzniosłymi pochwałami. Jako pierwszy skutecznie bronił Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Żył w heroicznym posłuszeństwie Ojcu Świętemu, Kościołowi i Zakonowi Serafickiemu. O, Najświętszy Ojcze, Boże nieskończonej miłości, wysłuchaj, błagamy Cię, naszą pokorną modlitwę, za względu na zasługi Twojego Jednorodzonego Syna i Jego Matki, Współodkupicielki i Oblubienicy Ducha Świętego.

Triduum do błogosławionego Jana Dunsa Szkota

1, 4, 7 dzień nowenny

Błogosławiony Janie, który w krótkim okresie swojego życia dałeś nam najbardziej zdumiewający przykład anielskiej niewinności i seraficznej miłości do Niepokalanej, miej litość nade mną, ponieważ na mocy Twoich zasług i za Twoim wstawiennictwem błagam Boga o łaskę którą tak bardzo potrzebuję.

(Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu)

Błogosławiony Janie Duns Szkocie, módl się za nami.

2, 5, 8 dzień nowenny

O dostojny obrońco Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, której zawsze pragnęłaś przypisać to, co wydawało ci się najwspanialsze, i która ubogacała świat nieustanną praktyką najpiękniejszych cnót. Racz z nieba, gdzie cieszysz się nagrodą za życie najświętsze, skierować swoje miłosierne spojrzenie na Mnie, który Tobie się zwierza, i udziel mi łaski, o którą pokornie proszę.

(Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu)

Błogosławiony Janie Duns Szkocie, módl się za nami.

Dzień 3, 6, 9

O mój najdroższy obrońco z nieba, gdzie cieszysz się owocami swojego pokutnego i świętego życia. Racz wyprosić łaski u Boga. Otrzyj nasze łzy, pociesz nasze serca, wysłuchaj moich próśb, szczególnie w intencji, która jest tak droga memu sercu. Chociaż moja niegodność jest wielka i czyni mnie nieszczęśliwym w obliczu tronu Bożego, Twoje zasługi i moc Twojego wstawiennictwa uzyskają dla mnie łaskę, za którą tęsknię.

(Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu)

Błogosławiony Janie Duns Szkocie, módl się za nami.

Dziękujemy bł. Janowi Dunsowi Szkotowi za otrzymane łaski – na każdy dzień nowenny

Dziękuję Ci, mój najłagodniejszy obrońco. Miłość, z jaką pomagasz tym, którzy się do Ciebie zwracają, jest naprawdę wielka. Jestem przekonany, że wkrótce świat wypełni się Twoimi cudami i że Twoje imię będzie wszędzie wzywane i błogosławione przez niezliczone dusze, które doświadczą dobroczynnych skutków Twojej ochrony. Z tym chórem ja, biedny grzesznik, pragnę zjednoczyć swój głos, aby okazać Tobie całą swoją wdzięczność. Dziękuję, przyjacielu pokornych, dziękuję, prawdziwy miłośniku i obrońco Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Złóż pocałunek na Jej dostojnym płaszczu, aby przez Twoje wstawiennictwo raczyła mnie łaskawie prowadzić i opiekować teraz i zawsze. Amen.

WSTECZ