Patron Onkologii Ziemi Lubelskiej

Nasza więź ze św. Janem z Dukli i przyjaźń z oo. Bernardynami i duklanami zaczęła się w maju 2007 roku. Wtedy Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska wyjechała z przyjaciółmi w Bieszczady. Po całodziennej wędrówce w zaciszu dukielskiego klasztoru Pani Dyrektor zaczytała się w biografii św. Jana z Dukli oraz historii klasztoru.

Święty Jan urodził się około 1414 roku w rodzinie mieszczańskiej w Dukli. Po ukończeniu szkół udał się do puszczy okalającej Duklę. Przebywał tam kilka lat w grocie skalnej w surowych warunkach. Następnie wstąpił do klasztoru franciszkańskiego w Krośnie. Zapiski z kronik klasztornych mówią o pobycie św. Jana we wspólnotach zakonnych, najpierw Franciszkanów Konwentualnych, gdzie przebywał ponad 25 lat, a następnie Bernardynów. Po 1443 roku zostaje zwierzchnikiem Kustodii Ruskiej w Polsko-Czeskiej Prowincji Franciszkanów. W 1463 roku przenosi się do Franciszkanów Obserwantów, zwanych w Polsce Bernardynami. 29 września 1484 roku umiera we lwowskim klasztorze Bernardynów w wieku około 70 lat. To jemu przypisywane jest ocalenie Lwowa obleganego przez wojska Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku.

W styczniu 1733 roku Papież Klemens XII wpisuje Jana z Dukli w poczet błogosławionych. Na prośbę króla Polski Augusta II w 1739 roku bł. Jan z Dukli zostaje ogłoszony Patronem Korony i Litwy. W 1946 roku przeniesiono relikwie bł. Jana ze Lwowa do Rzeszowa.

Po wielu latach niewoli, rozbiorów i wojen, w 1947 roku wznowiono proces kanonizacyjny błogosławionego Jana z Dukli. W 1974 roku relikwie bernardyńskiego zakonnika zostają przeniesione z Rzeszowa do Dukli. 10 czerwca 1997 roku odbyła się w Krośnie uroczysta kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Polski.

Przy grobie Świętego Jana z Dukli w intencji nękanej wojnami Ojczyzny modlili się królowie: Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut-Wiśniowiecki z żona Elżbietą, Jan III Sobieski oraz hetmani Stanisław Żółkiewski i Jan Zamojski. Stare źródła podają, że pierwszym znakiem świętości i cudów za wstawiennictwem św. Jana było uzdrowienie gwardiana lwowskiego klasztoru.

Z roku na rok wpisów w księdze cudów było coraz więcej. O jednym z nich dowiedziała się Pani Dyrektor Elżbieta Starosławska ze stron miesięcznika Nasza Arka. Był to cud uzdrowienia w 2005 roku kilkunastomiesięcznego Jakuba z Teodorówki spod Dukli. Chłopiec został przyjęty do szpitala w Krośnie w stanie ciężkim z objawami sepsy, a następnie leczony był w Krakowie. Lekarze ocenili jego stan jako beznadziejny. Cały czas rodzina i mieszkańcy wioski modlili się o cud życia dla Kuby przed relikwiami św. Jana z Dukli. Wkrótce ustąpiły wszystkie objawy choroby, a stan chłopca poprawił się i zdrowy został wypisany do domu.

Dla Pani Dyrektor Elżbiety Starosławskiej, lekarza z wiedzą i doświadczeniem, historia Jakuba była nieprawdopodobna, a jednocześnie zrodziła nadzieję na pomoc Świętego w rozwiązaniu problemów Onkologii Lubelskiej, które wydawały się wówczas niemożliwe do rozwiązania.

3 maja 2007 roku Pani Dyrektor oddała w opiekę Onkologię Lubelską – Pracowników, Pacjentów oraz Przyjaciół Onkologii – Świętemu Janowi z Dukli. Od tej pory w klasztorze w Dukli systematycznie odprawiają się w tej intencji Msze święte. Fakt oddania został życzliwie przyjęty przez Pracowników oraz Przyjaciół Onkologii Lubelskiej. Społeczność Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odpowiedziała pielgrzymowaniem do Sanktuarium św. Jana z Dukli, gdzie złożone są doczesne szczątki Świętego.

Wyjazdy połączone były z wypoczynkiem i zwiedzaniem. Niezwykłych wrażeń dostarczyła nam wędrówka na początku października 2008 roku. Przyjechaliśmy w piątek, późnym wieczorem, w mlecznej mgle i pomimo zmęczenia śpiewem powitaliśmy oo. Bernardynów.

Następnego dnia wczesnym rankiem zwiedziliśmy klasztor i zapoznaliśmy się z jego historią. Natchnieni klimatem tego miejsca wyruszyliśmy do Pustelni na wzgórzu Zaśpit, a następnie śladami wielkiego Polaka Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Komańczy.

Posileni wyjątkową jajecznicą z boczkiem przygotowaną przez siostry Nazaretanki ze wszystkich jaj z Komańczy, wróciliśmy na popołudniową Mszę świętą w intencji Onkologii Lubelskiej. Kontemplacja trwała do późnych godzin nocnych. Wczesnym rankiem wyjechaliśmy nad Solinę.

Ten wyjazd umocnił naszą więź ze św. Janem z Dukli oraz przyjaźń z oo. Bernardynami i mieszkańcami Dukli.

W lipcu 2009 roku Dyrektor Elżbieta Starosławska uczestniczyła w uroczystości erygowania Sanktuarium św. Jana z Dukli i w imieniu Pracowników oraz Pacjentów ofiarowała kielich mszalny i patenę.

W październiku braliśmy udział we Mszy świętej w intencji Onkologii Lubelskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Szyrokoradiuka z Kijowa. Podczas uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu, jako wyraz wdzięczności, ofiarowaliśmy puszkę na komunikanty. Szczególnie zapadło nam w pamięć przedstawienie „Święty Franciszku, nie umiem Cię naśladować” w wykonaniu dzieci z okolic Dukli.

Kontynuując naszą wędrówkę śladami św. Jana z Dukli, zwiedziliśmy cerkiew w Zawadce Rymanowskiej, miejsce szczególnie bliskie Ojcu Dobromiłowi, który pozyskiwał fundusze unijne na ratowanie tego i innych bieszczadzkich zabytków. W grudniu około 100 dukielskich dzieci dostało od św. Mikołaja dr Rafała Janiszewskiego zimowe kurtki, zabawki i słodycze. A my nie zapomnieliśmy o ciepłych szalikach i rękawiczkach dla oo. Bernardynów i smakołykach dla psa Brutusa.

Oryginalny mikołajkowy prezent zrobili pracownicy Działu Technicznego. Wzięli urlopy, pojechali na tydzień i wyremontowali Dom Franciszkański w Dukli.

W długi majowy weekend 2010 roku znów zatęskniliśmy za Duklą. Modliliśmy się, zwiedzaliśmy Żarnowiec, ruiny zamku w Odrzykoniu, Muzeum Krośnieńskie i pływaliśmy po Solinie.

Dlaczego św. Jan z Dukli jest naszym patronem? Skąd u nas Jego relikwie?

Oddanie w opiekę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej św. Janowi z Dukli zapoczątkowało szczególną przychylność Boga i ludzi dla rozwoju szpitala. Pani Dyrektor Elżbieta Starosławska – zgodnie z wolą Pracowników – zaproponowała, by Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej nosiło im. św. Jana z Dukli.
Propozycja ta spotkała się z aprobatą Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego, Pana Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego, Rady Społecznej Szpitala, Zarządu i Sejmiku Województwa Lubelskiego.
W odpowiedzi na naszą więź ze św. Janem z Dukli i pielgrzymowanie o. Dobromił w uzgodnieniu z o. Prowincjałem dr Czesławem Gnieckim i o. Gwardianem Krystianem Zdzisławem Olszewskim postanowili przekazać relikwie św. Jana z Dukli dla Kaplicy szpitalnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

17 lipca 2010 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przyjęło imię św. Jana z Dukli, a Kaplica szpitalna otrzymała relikwie Świętego, które cieszą się wielką czcią Dyrekcji, Pracowników i Pacjentów.

Kalendarium

3-5 październik 2008 r – Pielgrzymka Pracowników i Przyjaciół COZL do Sanktuarium św. Jana z Dukli.

2-4 października 2009 – Pielgrzymka Pracowników i Przyjaciół COZL do Sanktuarium św. Jana z Dukli.

2-3 maja 2010r. Wyjazd pracowników COZL do Sanktuarium Św. Jana z Dukli. Święto Matki Bożej Królowej Polski.

10 lipca 2010r. – Jako społeczność COZL zostaliśmy zaproszeni przez OO. Bernardynów – Stróżów Relikwii Św. Jana z Dukli na doroczne uroczystości ku czci św. Jana z Dukli.

17 lipca 201 Or. – W sobotę na dziedzińcu szpitalnym odbyła się uroczystość nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazania Relikwii Patrona do Kaplicy Szpitalnej.

Uroczystości zbiegły się z przekazaniem informacji o przyznaniu COZL środków na „Rozbudowę i Modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”, w wyniku której powstanie infrastruktura zabezpieczająca rosnące potrzeby epidemiologiczne w zakresie chorób nowotworowych na Lubelszczyźnie i w kraju.

30 kwietnia – 3 maja 2011 Wyjazd w Beskid Niski. Przez cztery dni liczna grupa Pracowników COZL im. św. Jana z Dukli na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Starosławską i Paniami Amazonkami odpoczywała w Domu Pielgrzyma w Dukli.

8-10 lipca 2011- Pielgrzymki dziękczynno-błagalne Pracowników COZL do Lwowa i Sanktuarium św. Jana w Dukli.

30 września – 2 października2011 roku -Pielgrzymka Pracowników COZL do św. Jana z Dukli.

8-10 czerwca 2012 roku – Pielgrzymka dziękczynno-błagalne Pracowników COZL do Sanktuarium św. Jana z Dukli.

Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu XV-lecia Kanonizacji św. Jana z Dukli i pobytu Błogosławionego Jana Pawła II w dukielskim Sanktuarium, 10 czerwca 2012 roku ofiarowaliśmy dar serca naszemu Patronowi – wotum, które jest dowodem naszej serdecznej wdzięczności Świętemu Janowi z Dukli za otrzymane łaski.

30 czerwca – 1 lipca 2012 – odbyła się wycieczka Pracowników COZL do Lwowa na doroczny odpust ku czci św. Jana z Dukli połączona z wypoczynkiem i zwiedzaniem.

25 sierpnia – 2 września 2012 roku – Pracownicy Działu Technicznego COZL byli zaangażowani w prace remontowo-konserwatorskie Pustelni św. Jana z Dukli. Przepięknie odnowiony obiekt jest wspaniałym prezentem dla odwiedzających i modlących się w tym miejscu pielgrzymów.

5-7 października 2012- Pielgrzymka Pracowników COZL do św. Jana z Dukli. Tegoroczna pielgrzymka miała charakter dziękczynna – błagalny a także rekreacyjny.

2-5 maja 2013- W dniach od 2 do 5 maja pracownicy COZL uczestniczyli w pielgrzymce do miejsca urodzenia i pochodzenia Patrona naszego szpitala św. Jana z Dulki połączonej ze zwiedzaniem.

4-6 października 2013 – Pielgrzymka Pracowników i Przyjaciół COZL do Sanktuarium św. Jana z Dukli.Udział we Mszy świętej w intencji pracowników COZL. W programie zwiedzanie min: Myczkowce – Centrum Kultury Ekumenicznej, Polańczyk – Kiczera, Łopienki, Stępiny – schron kolejowy, Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła.

6 grudnia 2013 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli, Patrona Polski. W głosowaniu zdecydowana większość posłów pozytywnie wypowiedziała się na temat św. Jana z Dukli i oddała swój głos na Świętego Patrona Polski. W dniu ostatecznego głosowania i oficjalnego ogłoszenia Roku św. Jana z Dukli nie zabrakło w Sejmie RP pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które nosi imię św. Jana z Dukli z panią Profesor Elżbietą Starosławską, dyrektor COZL, oo. Bernardynami, reprezentowanymi min. przez o. Jarosława Kanię OEM, prowincjała Ojców Bernardynów i o. Micheasza Okońskiego OFM, kustosza sanktuarium dukielskiego, obecni byli członkowie zarządu Prowincji, przedstawiciele z różnych klasztorów w Polsce, także z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród radujących się tą wyjątkową chwilą był także Marek Górak, burmistrz Dukli, który reprezentował rodzinne miasto św. Jana z Dukli oraz jego mieszkańców.

2014 – ROK ŚW. JANA Z DUKLI

26 stycznia 2014- Odbyło się XIX Świąteczno-Noworoczne Spotkanie z Pacjentami, Pracownikami i Przyjaciółmi COZL inaugurujące obchody Roku św. Jana z Dukli ustanowionego przez Sejm RP w dniu 6 grudnia 2013 roku.

18 lutego 2014- Z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL została powołana „Fundacja imienia Świętego Jana z Dukli – Patrona Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”.

11 kwietnia 2014- Nadzwyczajny koncert muzyki sakralnej z okazji obchodów Roku św. Jana z Dukli zafascynował 11 kwietnia słuchaczy zaproszonych przez nasze Centrum Onkologii oraz Fundację im. św. Jana z Dukli – Patrona Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wystąpił Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyr. Anny Szostak.

23 maja 2014- Sesja naukowa w Dukli z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-1484) pt. „Wzięty w Boskie posiadanie”. Jej organizatorami byli m.in. Sanktuarium św. Jana z Dukli oraz WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Liczna grupa pracowników COZL udała się do Dukli, aby wysłuchać wykładów i uczestniczyć w dyskusjach.

31 maja 2014- W Sanktuarium dukielskim świętowano główne religijne uroczystości z okazji Roku św. Jana z Dukli, w którym wypada 600-lecie urodzin Duklanina oraz 275. rocznica ustanowienia go Patronem Polski. Wydarzenie zgromadziło parotysięczną rzeszę pielgrzymów. Do Sanktuarium św. Jana przybyła ok. 160-osobowa grupa pracowników COZL.

6 lipca 2014- Uroczystości ku czci św. Jana z Dukli przy Klasztorze OO. Bernardynów w Lublinie.

10-12 października 2014- W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Lubelskiego i na Zamku Lubelskim odbył się Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy z okazji Roku Świętego Jana z Dukli.

11 listopada 2014- „Od sześciu wieków…” – koncert ku czci św. Jana z Dukli – Patrona Polski.

2015

Przemożna Dukielska Opiekunko,
matczyną wyciągnij do nas rękę,
chroń nasze rodziny od zamętu,
niezgody zło oddal i udrękę.

Ref.: Wysłuchaj Dukielska Boża Matko,
jak proszą o łaskę dzieci Twoje!
Pragniemy ze świętym Janem z Dukli
w Twe ręce powierzyć życie swoje.

Gdy burza się sroży ponad nami
i w grzechu przepaści chce nas zrzucić,
dopomóż, Dukielska Przewodniczko,
na Bożej miłości szlak powrocie.

Ref.: Wysłuchaj Dukielska Boża Matko, …

Ty niesiesz strapionym pocieszenie,
Ty chorych uzdrawiasz od niemocy,
Dukielska Lekarko Miłosierna,
bądź światłem wędrowców pośród nocy.

Ref.: Wysłuchaj Dukielska Boża Matko, …

Dukielska Maryjo, Pani nasza,
podajesz nam Syna – Boże Dziecię,
On pokój przywróci ludzkim sercom,
miłością pokona zło na świecie.

Na dzień poświęcenia koron dla Pana Jezusa i Matki Bożej Dukielskiej przez Papieża Franciszka w Watykanie 21 stycznia 2015 roku.

Siostry Karmelitanki Bose z Kodnia
Kodeń 2015

21 stycznia 2015-Odbyła się pielgrzymka pracowników i przyjaciół COZL do Rzymu z audiencją generalną u Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w celu przekazania darów.

30 kwietnia 2015- Pielgrzymka COZL do Dukli. Podczas uroczystej Mszy świętej odbyła się Koronacja Pana Jezusa i Matki Bożej Dukielskiej Koronami Wotywnymi od COZL pobłogosławionymi przez Papieża Franciszka oraz nałożenie Aureoli św. Janowi z Dukli z obrazu w Kaplicy św. Jana. Akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Dukielskiej. Przekazanie Przesłania Kongresowego oraz Róży Wotywnej Matce Bożej Królowej Dukielskiej.

11 sierpnia 2015- Uroczyste poświęcenia Kaplicy Szpitalnej oraz nowego budynku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

27-29 listopada 2015- Wyjazd do Dukli. W programie min.: Msza święta w Sanktuarium św. Jana z Dukli – uroczystość konsekracji nowego ołtarza w prezbiterium i posadzki.

15 luty 2020 r- Uroczystość Odnowienia Aktu Zawierzenia Matce Bożej Dukielskiej.

Pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie na czele z prof. dr hab. n. med. Elżbietą Starosławskg złożyli srebrne serce – wotum wdzięczności zawierzenia św. Janowi z Dukli największego szpitala onkologicznego na Lubelszczyźnie.

W kaplicy świętego Jana z Dukli przed relikwiami oraz obrazem z wizerunkiem patrona COZL Pani Profesor dokonała Aktu Odnowienia Zawierzenia Matce Bożej Dukielskiej:

“Matko Boża Królowo Dukielska otwórz Swoje Miłosierne Serce na cierpienie naszych Pacjentów i uproś u Syna Swojego Łaskę poznania przyczyn procesu nowotworzenia oraz metod przeciwdziałania. Niech najbardziej cierpiący doznają Miłosierdzia Syna Twojego oraz Mądrości Naszego Ojca Stwórcy. Matko Boża Królowo Dukielska pomóż nam w naszych codziennych zmaganiach i nie opuszczaj nas. Święty Janie z Dukli i Święty Janie Pawle II módlcie się za nami.”

WSTECZ