Responsorium

Si requiras gratias
Joanni Duclani:
Promet victrix Lechia
de Turca immani.

Maestis, aegris en adest,
sedat ignem, pestem,
Impetrat clientibus
gratiam coelestem.

Mors cedit, visus redit,
claudi reparantur,
Mutis liqua solvitur,
cunctis cuncta dantur.

Maestis…

Gloria Patri et Fillio
et Spiritui Sancto.

Maestis…

V. Ora pro nobis, beate Joannes,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Deus, qui beatum Joannem Confessorem tuum eximiae humilitatis et patientiae donis decorasti: concede propi- tius, ut eiusdem imitantes exempla, consequamur et praemia. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Gdy do Jana z Dukli z prośbą się zwracamy,
On sprzed tronu Boga z pomocą nam przyjdzie.
Jak nasi ojcowie byli wysłuchani,
Gdy modlitwom jego szczerze zaufali.

Ref.: Wypraszał u Boga różne dary ludziom:
Zdrowie w ich chorobach, grzesznym przebaczenie.

Bądź orędownikiem i proś Pana Boga,
By ojczyzna nasza mogła żyć w pokoju.
By rodziny nasze i my tu zebrani,
Wiernie trwali w Bogu, dziś i zawsze. Amen.

Ref.: Wypraszał u Boga…

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze
w Trójcy Przedwiecznemu.

Ref.: Wypraszał u Boga…

K. Módl się za nami święty Janie z Dukli
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, który obdarzyłeś świętego Jana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości,  dozwól łaskawie, abyśmy naśladując jego przykład,  otrzymali podobną nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ