Responsorium

O Simon, tu rutilans,
lux salve, Cracoviae,
Castitatis lilium
inter mundi spinas.

Dei Matrem, fervido
quam fovebas pectore,
Reddas ut propitam,
poscimus devoti.

Nos, tuo auxilio fretos,
solvas crimine,
Puros ad te evoca
soboles Francisci.

Dei Matrem…

Gloria Patri, et Filio
Et Spiritui Sancto.

Dei Matrem…

V. Ora pro nobis, beate Simon,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Simonem Confessorem tuum evangelicae praedicationis gratia sub- limasti, concede propitius, ut eius doctrinae pabulo nutriti, quae Tibi sunt placita exsequentes, per semitas iustitiae ad coelestem patriam feliciter pervenire valeamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Szymonie z Lipnicy, Tyś chwałą Krakowa,
Wzorem miłosierdzia, pokorą zdobiony,
Miłości bliźniego żarliwym naczyniem,
Jaśniejesz czystością umysłu i serca.

Ref. : Matce Pana swego, przez Ciebie sławionej,
Pokornie prosimy, przedstaw nasze prośby.

Swoim wstawiennictwem zmaz nasze przewiny
I przykładem swoim rozbudź ludzką miłość,
Abyśmy w radości, synowie Franciszka,
Wiernie wypełniali nasze powołanie.

Ref.: Matce Pana swego…

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Przedwiecznemu.
Matce Pana swego…

Módl się za nami święty Szymonie z Lipnicy,
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który wsławiłeś świętego Szymona darem głoszenia Ewangelii, spraw łaskawie, abyśmy, żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki i pełniąc Twoją wolę, drogą Twojej sprawiedliwości doszli do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ