Responsorium

O felix Varsavia,
Quae thesaurum possides
Clarum et conspicuum,
Ladislai ossa.

Resp.:
Cantat et praedicat,
Christi passionem,
Adiuvat fideles,
Et defendit patriam.

Invocate Poloni
Ladislaum, gloriam
Atque lumen patriae,
Filiumque optimum.

Cantat et praedicat…

Gloria Patri et Filio,
Et Spiritui Sancto.

Cantat et praedicat…

V. Ora pro nobis, beate Ladislae;
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Deus, qui beatum Ladislaum religiosa perfectione voluisti omnibus praelucere + concede propitius * ut eius exemplo in virtutibus iugiter proficiamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Stolicy patronie, do ciebie wołamy:
Gorliwość wlej w serca polskiego narodu,
O radość proś Pana, łaskę pocieszenia
Dla Polski — Ojczyzny, wszystkich udręczonych.

Z niewoli słabości w moc ducha Bożego Prowadź,
Władysławie, wierny naród polski.

Misjonarzu Pana, sławny kaznodziejo,
Opiekunie słabych, mocy uciśnionych,
Niech twoja modlitwa da siłę wytrwania
I niech nas umacnia w życiowych zadaniach.

Z niewoli…

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Przedwiecznemu.

Z niewoli…

Módl się za nami, błogosławiony Władysławie,
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Tyś sprawił że błogosławiony Władysław zaja­śniał doskonałością życia zakonnego i apostolskiego, spraw łaskawie, byśmy za jego przykładem nieustannie wzrastali w cnotach. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

WSTECZ