Responsorium

Mężny świadku wiary, męczenniku Boży,
Pośród burz dziejowych, nieszczęśliwszych zdarzeń,
Kiedy brak nadziei na świecie się mnoży
do ciebie wołamy, ojcze Anastazy.

W każdej życia próbie, w lękach, w zniewoleniach, wskaż nam drogę pewną do portu zbawienia!

W obozie zagłady, w niewoli kajdanach,
wierny towarzyszu w nędzy i cierpieniu,
utraciłeś  dłonie z miłości do Pana,
w geście miłosiernej pomocy bliźniemu.             

W każdej życia próbie …

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi Bogu, w Trójcy Jednemu

W każdej życia próbie …

P.  Módl się za nami błogosławiony Anastazy
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty ukształtowałeś serce błogosławionego Anastazego, który za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza oddał życie za wiarę,* spraw prosimy, abyśmy i my kształtowali nasze serca i  osiągnęli wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WSTECZ