Różaniec do Siedmiu Radości Matki Bożej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga…

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o wcieleniu Syna Bożego.

Owoc tajemnicy: Radosne przyjmowanie wszystkiego, co Bóg daje.
Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

Owoc tajemnicy: Radość z wielkich rzeczy, które czyni Bóg.
Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

3. Narodzenie Pana Jezusa.

Owoc tajemnicy: Radość, że dobry Bóg Syna swego nam dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne w niebie.

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

4. Pokłon Trzech Króli.

Owoc tajemnicy: Radość z tego, że Jezus nie ma względu na osobę: na ludzi różnych narodowości, na bogatych i biednych…

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Owoc tajemnicy: Radość z „bycia w tym”, co należy do Boga: w Kościele świętym, we wspólnocie chrześcijańskiej.

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Owoc tajemnicy: Radość ze zmartwychwstania z grzechu po każdej spowiedzi.

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

Owoc tajemnicy: Radość z nadziei na wieczne radości w Niebie.

Ojcze nasz…
(10 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
(2 razy) Zdrowaś Maryjo…

Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo… w intencjach Papieża.

WSTECZ