Różaniec Seraficki

Różaniec Seraficki do Niepokalanego Serca Maryi

Taką wersje Koronki Serafickiej z dopowiedzeniami i rozważaniami o radościach Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi odmawiał Św. Jan Maria Vianney.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga…

Tajemnica I

W pierwszej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, gdy archanioł Gabriel zwiastował jej, że zostając zawsze Dziewicą, pocznie Syna Bożego wszechmocą Ducha Świętego.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła.

Tajemnica II

W drugiej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, gdy Elżbieta przy Jej nawiedzeniu wysławiała Ją jako błogosławioną Matkę Boga.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością do Elżbiety niosła.

Tajemnica III

W trzeciej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, gdy przy zachowaniu chwały dziewictwa porodziła Zbawiciela świata w Betlejem i adorowała Go złożonego w żłobie.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością w Betlejem porodziła.

Tajemnica IV

W czwartej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, gdy Mędrcy, oświeceni prawdziwą wiarą, adorowali Jej boskie Dziecię i złożyli Mu złoto, kadzidło i mirrę.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością Trzem Królom do uczczenia podała.

Tajemnica V

W piątej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, kiedy po trzech dniach znalazła swojego Syna Jezusa w świątyni, gdzie siedział wśród uczonych w Piśmie, słuchał ich i zadawał im pytania.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością w świątyni odnalazła.

Tajemnica VI

W szóstej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, gdy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Jej w chwale, aby Ją za mnóstwo Jej boleści napełnić niebieską pociechą.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością pierwsza po Zmartwychwstaniu ujrzała.

Tajemnica VII

W siódmej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce Maryi, kiedy Jej boski Syn wziął ją do nieba i ukoronował na Królową nieba i ziemi.

„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Który Cię, Panno, radosną wziął do nieba.

Dwa „Zdrowaś Maryjo” oraz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

WSTECZ